We hebben 236 gasten online

2006 MBO-scholen moeten meer lessen geven

Gepost in Onderwijs

Minister eist maatregelen

Mbo-scholen moeten meer lesuren geven


NRC 5 april 2006

Rotterdam, 5 april. Minister van der Hoeven (Onderwijs, CDA) is boos op de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Volgens de minister wordt er op de mbo-scholen te weinig les gegeven.

Van der Hoeven baseert zich op voorlopige cijfers van de Inspectie van het Onderwijs, waaruit blijkt dat 13 procent van de onderzochte instellingen niet voldoet aan de wettelijke norm van 850 lesuren per jaar. Deze norm geldt voor een voltijdstudie in de beroepsopleidende leerweg.

De minister spreekt in een brief aan de brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (Bve Raad) van een „ernstig signaal” en dringt aan op naleving van de norm. Ze heeft de Onderwijsinspectie gevraagd om een vervolgonderzoek, maar verzoekt de Bve Raad ook „nu stappen te ondernemen”.

„Het probleem schuilt in het competentiegericht leren, waarmee op veel scholen wordt geëxperimenteerd”, zegt een woordvoerder van de Bve Raad. „Studenten moeten nu meer zelfstandig werken, thuis en via internet. Daardoor wordt het aantal officiële lesuren automatisch minder.”

Volgens de Bve Raad is er discussie over de definitie van ‘lesuren’. „Onder de huidige definitie wordt er misschien op sommige scholen te weinig les gegeven, maar tel je nieuwe lesvormen zoals e-learning en mentoruren wel mee, dan ziet het er heel anders uit.”

Op sommige Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) is verbaasd gereageerd op de brief van Van der Hoeven. Stephanie de Klerk van de Mondriaan Onderwijsgroep in Den Haag: „Op het mbo zitten kwetsbare leerlingen die soms meer begeleiding nodig hebben dan anderen. Maar we worden tegelijkertijd gevraagd praktijkgerichter te werken en de lessen meer af te stemmen op de individuele leerling. Dat vereist andere lesmethodes.”

Competentiegericht leren zorgt ook in het hoger beroepsonderwijs voor ophef. Studenten van Hogeschool InHolland klaagden vorig jaar over te weinig lesuren en begeleiding van docenten.

Vanaf 2008 wordt competentiegericht leren wettelijk verplicht voor het mbo. Van der Hoeven wil echter niet dat daardoor het aantal lesuren afneemt. Door niet te voldoen aan de 850-uren norm zijn „de kwaliteit en doelmatigheid in het geding”, aldus de minister. 

Minister van der Hoeven kwaad over te weinig lessen mbo-scholen

Margreet Vermeulen In Volkskrant 5 april 2006

Minister van der Hoeven van Onderwijs is boos op mbo-scholen omdat ze niet genoeg lesgeven. In een scherp getoonzette brief wijst ze de scholen op hun wettelijke taak ten minste 850 lesuren per jaar te geven.

Ze heeft de accountantsdienst van het departement en de Inspectie van het Onderwijs opdracht gegeven uitgebreid onderzoek te doen naar de omvang van het probleem.

Uit voorlopige cijfers leidt minister Van der Hoeven af dat ten minste 13 procent van de opleidingen te weinig lessen geeft. Op sommige voltijds ROC-opleidingen (mbo-scholen) is het aantal lesuren zelfs gehalveerd van 25 klokuren naar tien tot twaalfklokuren per week.

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) krijgt veel klachten. ‘Daar zitten schrijnende brieven bij van studenten die zich kapot vervelen en van ouders die niet begrijpen dat hun kind maar zeven of tien uur per week naar school hoeft’, aldus vice-voorzitter Peter Popping van JOB.

De meeste ROC-scholen ontkennen dat ze minder dan de verplichte 850 lesuren per jaar geven (ongeveer twintig lessen per week). ‘Officieel voldoen ze vaak wel aan de norm’, meent Popping, ‘maar in de praktijk worden uren weggeschreven als mentoruren, open lesuren, contacturen en uren voor afstandsbegeleid leren.’

Bij het ROC ASA in Utrecht krijgen de leerlingen marketing en administratie nog maar tien tot twaalfklokuren les. De rest van de tijd moeten zij zelfstandig aan de slag, thuis of op school.

‘Dat is het logische gevolg van het competentiegericht leren waarmee op grote schaal wordt geëxperimenteerd’,

meent opleidingsmanager Marieke Gitz van ROCASA.

‘Studenten moeten zelfstandig worden. Zij moeten zelf hun lesplan opstellen en ermee aan de slag gaan. Dat staat haaks op een traditioneel rooster.’

Vanaf 2008 wordt het competentiegericht leren in het mbo wettelijk verplicht. Maar minister Van der Hoeven wil niet dat deze modernisering leidt tot vermindering van het aantal lesuren.