We hebben 207 gasten online

Groepsresultaten Examenresultaten VWO Wolf 2011

Gepost in Onderwijs

Geachte heer Swaen,

Hierbij ontvangt u een groepsrapportage over de examenresultaten.
De rapportage is gebaseerd op de door u ingezonden scores van een groep examenkandidaten.

clustering

Omschrijving

Vragen

Gemiddelde procentuele score van de landelijke steekproef

Gemiddelde procentuele score van uw groep

Statistische significantie

Gehele examen

Alle vragen

1-27

66

71

X

Gedragsdimensie

Reproductie/ identificatie

Productieve vragen

2, 5-7,9-10,13, 22-23,25-27

1,3-4,8,11-12,14-21

68

67

68

78

X

Onderdeel van het examen

Dynamiek en stagnatie in de Republiek

1-13

68

69

Dekolonisatie en Koude Oorlog

14-27

64

73

X

Overlap

Overlap havo

7, 16, 21

76

72

Vaardigheden

Vakvaardigheden en structuurbegrippen

1, 3-4, 8,11-12,14-21,24

65

73

X

Brongebruik

Vragen met bron

2,5,7,9-10,13-18,19, 22-25

66

66

Vragen zonder bron

 

1, 3-4,6, 8, 11-12, 15-17,20-21,26-27

67

76