We hebben 235 gasten online

2004 Bijeenkomst communicatie besluitvorming ´Onderwijsinnnovatie´ 8 juni 2004

Gepost in Onderwijs

Notitie voor de bijeenkomst communicatie op het Peellandcollege dinsdag 8 juni 2004 in lokaal 200

Aanvangstijd na het 7e lesuur 14:40 uur

Betreft verslaglegging besluitvorming ‘ Onderwijsinnovatie’

Onderwerp: het proces van didactische vernieuwing

 

 Elk schooljaar in de maand mei, vindt er een zogenaamde plenaire vergadering plaats waar een onderdeel uitvoerig aan de orde wordt gesteld namelijk ‘Onderwijsinnovatie’.

Dit gold voor de plenaire vergadering van 17 mei 2001; 21 mei 2002 en 20 mei 2003. Bij de stukken voor de respectievelijke vergaderingen werden steeds bijlagen gevoegd met als onderwerp ‘ Uitwerking innovatieplan Peellandcollege’.

Bij nadere bestudering van de stukken is mij gebleken dat het besluitvormingsproces wellicht mede debet is aan de nu ontstane situatie.

De vraag is of de deelschoolleiding zich wel realiseert, dat door de deelschoolleiding zelf een situatie is geschapen, waardoor het zogenaamde ‘innovatieproces’ ervaren wordt als een opgelegd proces.

Nadere toelichting en uitwerking:

Op de uitnodiging voor de plenaire vergadering van 17 mei 2001 staat onder punt 4 : Forumdiscussie over Onderwijsinnovatie. In de notulen van de desbetreffende vergadering is dat ook zo terug te vinden. Er staat uitdrukkelijk discussie geen besluitvorming. En er heeft op die plenaire vergadering ten aanzien van de te volgen ‘Onderwijsinnovatie’ dan ook geen besluitvorming plaatsgevonden.

Echter uit de notitie ‘ Onderwijsinnovatie : Uitwerking voor het Peellandcollege’  d.d. 13 mei 2002 die als bijlage verstrekt was voor de plenaire vergadering van 21 mei 2002 , weer onder agendapunt 4 Innovatieplan 2002-2003, staat echter iets heel anders te lezen.

Op pagina 1 onder het kopje  ’ Verankering ‘ Citaat: 

 “ In het schooljaar 2000 –2001 is de eerste groep (cohort 1) gestart. Zij hebben inmiddels een scholing van 15 dagdelen achter de rug. In mei van dat jaar heeft de plenaire besluitvorming plaatsgevonden om schoolbreed verder te gaan”

Die conclusie is onjuist. Nergens is in de notulen van de plenaire vergadering van 17 mei 2001 terug te vinden dat daar toen een besluit over is genomen.

 

8 juni 2004

Jo Swaen