We hebben 255 gasten online

2006 Onderwijsbond CNV: 'Opleidingsniveau van leraren daalt'

Gepost in Onderwijs

23 JUNI 2006 Het opleidingsniveau van het lerarenkorps in Nederland daalt schrikbarend. Steeds meer mbo-opgeleiden gaan lesgeven, terwijl academici het onderwijs 'juist de rug toekeren. Dit concludeert de onderwijsbond CNV naar aanleiding van een enquête onder leraren uit basis en voorgezet onderwijs. De bond schat dat er twee miljard euro nodig is, onder andere voor hogere salarissen, om de uitstroom van hoger opgeleiden tegen te gaan.

Marleen Barth, voorzitter van de Onderwijsbond CNV: "Als het kennisniveau van onderwijspersoneel daalt, daalt uiteindelijk het kennisniveau van de samenleving. Dat is nogal wrang op een moment dat iedereen in Nederland de mond vol heeft van ontwikkeling van top talent en stimuleren van de kenniseconomie. "

Barth signaleert dat in het onderwijs steeds meer mbo'ers als onderwijsassistent worden aangenomen. Dat is prima als ze de leerkrachten ondersteunen. Maar wij zien dat ze steeds vaker solo voor de klas worden gezet."

Volgens het CNV is het vertrek van academici uit het onderwijs extra ernstig omdat over vijf jaar tienduizenden leraren tegelijk zullen pensioneren. "Rond 2011 vertrekt 60 procent van de leraren. Daar komen geen academici voor terug", zegt Barth. "Onze voorspelling is dat over vijf, zes jaar, vakken als Duits, economie, biologie en natuurkunde niet meer op elke school standaard kunnen worden aangeboden."

Volgens Barth moeten de salarissen in het onderwijs omhoog: momenteel liggen die 25 procent lager dan die in de marktsector, en moet het aantal lesuren omlaag. Nederlandse leraren verdienen weinig en staan relatief veel uren voor de klas waardoor ze amper tijd overhouden om zelf lesprogramma's te ontwikkelen. Het is onbegrijpelijk dat er door dit kabinet niets voor de leraren gedaan is. De salarissen zijn tweejaar lang op de nullijn gezet." .

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt dat er momenteel "slechts een lichte daling is van het aantal eerstegraads leraren" (leraren op hbo/wo-niveau), namelijk een daling van vijf procent. Het aantal is nu bijna op peil met 18.000." Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) "zal blijven volgen of dit aantal op peil blijft". Deze maand wordt er een convenant gesloten 'met werknemers, werkgevers en bonden in het onderwijs om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken".