We hebben 157 gasten online

2006 drs.R. Kraakman: OMO hoeft zich niet te schamen

Gepost in Onderwijs

Ingezonden brief van DRS. R.H.A.M. KRAAKMAN in Eindhovens Dagblad van 17 juni 2006

In een ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad van 9 juni(OMO zou zich moeten schamen) spreekt mevrouw M. Wagemans haar verbijstering uit over OMO's voornemen een particuliere school te stichten. Graag wil ik een aantal misvattingen met betrekking tot dit onderwerp uit de wereld helpen. . OMO onderzoekt inderdaad al enkele jaren de mogelijkheid om te komen tot een particuliere school. De achterliggende gedachte van deze inspanningen is onze overtuiging dat goed onderwijs voor iedereen bereikbaar dient te zijn. De realiteit is echter dat een groeiend aantal kinderen zonder diploma van school gaat.Dit heeft niks te maken met de inspanningen die op de OMO-scholen dagelijks verricht worden, maar alles met de actuele meer individuele inrichting van de hedendaagse maatschappij. De particuliere school zou juist een middel moeten zijn om te voorkomen dat kinderen afvloeien, en het onderwijs vroegtijdig de rug toekeren. Daarnaast kan particulier onderwijs een bewuste keuze zijn. OMO ziet het als haar taak om indien mogelijk hierin te voorzien.

De suggestie dat OMO 'medeplichtig' zou zijn aan de 'miserabele toestand van het onderwijs', is ongenuanceerd. Het studiehuis is initieel overheidsbeleid. Een beleid waaraan op OMO-scholen zo goed mogelijk uitvoering wordt gegeven. Het feit dat her en der weliswaar stroomlijning kan plaatsvinden, heeft niks te maken met de intenties van OMO of haar medewerkers. Elke verandering vraagt immers tijd om tot volle wasdom te komen.

In haar brief beweert mevrouw Wagemans verder dat de particuliere school van OMO 'een luttele 12.000 euro per jaar' gaat kosten. Het initiatief omtrent de particuliere school bevindt zich momenteel in een verkennende fase. Een fase waarin zeker nog geen duidelijkheid bestaat over eventuele kosten.

De zinsnede als zou 'OMO met geld van diezelfde overheid particulier onderwijs gaan aanbieden' is een misvatting. Het wordt volledig gefinancierd door de ouders.Het afsluitende verwijt dat OMO arme kinderen in de kou zou laten staan, steekt en is een motie van wantrouwen richting 6.500 medewerkers die zich dagelijks met hartelust inzetten in het belang van onze leerlingen en hun ouders. Ongeacht talenten en sociale achtergronden.

 

DRS. R.H.A.M. KRAAKMAN, voorzitter Raad van Bestuur OMO