We hebben 559 gasten online

2006 'leerlingen moeten van A naar B komen'

Gepost in Onderwijs

De vrije onderwijsvormen van het Nieuwe Leren hebben een tegenbeweging geïnspireerd: Beter Onderwijs Nederland. De BON pleit voor klassikaal onderwijs

Trouw 15 april 2006

Gisteren presenteerde de vereniging Beter Onderwijs Nederland zich. Filosoof Ad Verbrugge van de Vrije Universiteit, voorzitter van de vereniging, licht drie punten toe. Betrokkenen reageren.

Leerlingen moeten klassikaal les krijgen in plaats van dingen zelf uit te zoeken, zoals in het Nieuwe Leren.

Verbrugge: "Natuurlijk moet er na de centrale instructie ruimte blijven voor zelfwerkzaamheid en voor extra aandacht aan de slimsten. Maar leerlingen moeten van A naar B komen, in plaats van kriskras er doorheen. Een klassikale aanpak zorgt ervoor dat iedereen hetzelfde basisniveau krijgt. Zo zie je ook sneller welke leerlingen extra hulp nodig hebben."

Marlies Schouwstra geeft Nederlands op de 'Nieuw-Leren-school' Unic in Utrecht: "Dat is echt onzin. Op mijn vorige school gaf ik vijf jaar lang klassikaal spelling, terwijl veel leerlingen allang konden spellen. Die komen niet van A naar B, die blijven op hetzelfde niveau. En juist op deze school heb ik meer tijd om leerlingen bij te spijkeren."

In plaats van vmbo moet de ambachtsschool, of lts, weer worden ingevoerd.

Verbrugge: "Te veel leerlingen vallen uit na het vmbo, want het is nog steeds te theoretisch. Daarom moet er een praktische opleiding komen waar we jongeren een vak leren in plaats van dat we ze later in kampen moeten gaan opsluiten."

Hans Kliphuis. docent economie en Nederlands op scholengemeenschap Bogerrnan in Sneek: "De ambachtsschool mag van mij terug, want leerlingen die met hun handen willen werken, vallen nu tussen wal en schip. Vroeger waren leerlingen die van de lts kwamen inhoudelijk klaar voor het beroep. Nu zijn het (v)mbo en het bedrijfsleven niet goed op elkaar afgestemd.

De huidige tijdgeest vraagt om mensen met een flexibele instelling, omdat een baan voor het leven niet meer gegarandeerd is. Het onderwijs moet meer in de keuken van ondernemend Nederland kijken. Terug naar vroeger, is terug naar af."

'Weer samen naar-school' moet teruggedraaid: kinderen met gedrags- en leerproblemen moeten weer naar het speciaal onderwijs

Verbrugge: "Scholen hebben grote klassen en nu drukken leerlingen met problemen daar een te groot stempel op. Vaak moeten ze dan na jaren alsnog naar een andere school.

Als de school dat al gedaan krijgt, want daarvoor moet tegenwoordig een heel dossier worden opgebouwd. Je moet realistisch zijn en leerlingen met een groot onderling niveauverschil niet geforceerd bij elkaar zetten."

Albert Jan Tiemens, directeur van basisschool De Grunslach in het Friese Oudega: "Ook ik zie de winst van 'Weer samen naar school' niet. Er zijn grote samenwerkingsverbanden gesticht, met dure managers, die veel bureaucratie hebben gebracht. Ik vînd dat zonde van het geld. Wel is het goed dat kinderen zo lang als mogelijk is in het regulier onderwijs blijven met een rugzak, extra financiering. Maar het speciaal onderwijs is te veel op afstand geraakt, met indicatiecommissies en wachtlijsten. Dat lijkt mij niet in het belang van de kinderen."

www.beteronderwijsnederland.nl