We hebben 439 gasten online

2006 Leo Prick: Doe het-zelf rekenen

Gepost in Onderwijs

Gedeelte column Leo Prick in NRC 21 januari 2006

STUDENTEN OP DE PABO kunnen niet meer rékenen. Dus, zo was de algemene reactie, mogen ze alleen worden toegelaten met wiskunde in hun pakket. Vervolgens kwamen de deskundigen aan het woord. Die waren unaniem in hun afwijzing van de verplichte wiskunde omdat die weinig met rekenvaardigheden van doen heeft.

De eis die steeds weer wordt gesteld, dat ze wiskunde moeten hebben, slaat nergens op, aldus een van de reacties die ik ontving.

Een andere mailer: Als nu 'de hele Tweede Kamer' en vele andere 'deskundigen' zoals Doekie Terpstra vinden datje zonder wiskunde niet naar de pabo kan, dan vraag je je af hoeveel van die lieden eigenlijk wel weten. waar ze het over hebben.

Kortom, alle reacties ademden dezelfde sfeer als die van Theo Hoogbergen in een bijdrage op de opiniepagina van deze krant:(Pabo's moeten fout bij zichzelf zoeken) verplichte wiskunde is nergens voor nodig, zorg er voordat de studenten op de pabo weer serieus les krijgen van iemand die het rekenvak verstaat. Want daar ontbreekt het aan, zo wisten velen mij te melden. Daarmee blijkt de werkelijkheid maar weer eens alle verbeelding te overtreffen. Er wordt geklaagd dat beginnende leraren iets niet kunnen, wat natuurlijk ~geen wonder is, want, schrik niet, ~het wordt ook niet onderwezen.

Zo kreeg ik te horen dat pabo-studenten een boekwerk mee naar huis krijgen dat ze geheel zelfstandig moeten doorworstelen. Een doe-het-zelf cursus rekenen. Ongetwijfeld gepresenteerd als een vorm van Nieuw Leren of de verantwoordelijkheid leggen bij de deelnemer. Terwijl goed rekenonderwijs onder leiding van een inspirerende docentheel leerzaam en zelfs uitermate boeiend kan zijn, zo weten ervaringsdeskundigen mij te melden. Hetzelfde geldt trouwens, en daarbij put ik uit mijn eigen ervaring,voor onderwijs in grammatica, ook al zo'n onderwerp dat een stiefmoederlijke behandeling ondergaat.