We hebben 542 gasten online

2006 Paboleerlingen rekenen slechter dan scholieren + rekenmeesters

Gepost in Onderwijs

ARNHEM (ANP) - Ruim de helft van de beginnende studenten aan een pedagogische academie, rekent slechter dan de beste kinderen van groep 8 van het basisonderwijs. Maar liefst 53 procent van de eerstejaars brengt het er beroerder af dan de beste 20 procent van groep 8.

Dat heeft de Cito-groep bevestigd op een bericht uit Trouw van maandag 2 januari 2006. Het was al bekend dat het met de rekenkunde van de pabo-studenten niet best gesteld was. Minister Van der Hoeven van Onderwijs kaartte dit in april nog aan. Volgens toetsdeskundige G. Straetmans van het Cito willen de pabo's dat de eerstejaars minstens net zo goed rekenen als het slimste groepje van de hoogste groep van de basisschool.

De onderzoekers lieten een kleine achthonderd leerlingen van groep 8 sommen maken en namen de resultaten van de beste 20 procent als uitgangspunt voor de vergelijking met de aankomende onderwijzers. Slechts 47 procent kan zich meten met de kinderen, zo bleek uit een onderzoek onder ruim duizend eerstejaars.

Rekenmeesters

Redactioneel commentaar Volkskrant in Forum woensdag 4 januari 2006

Er is nog nooit zo weinig respect voor kennis geweest als in de zogeheten kennissamenleving. Clichés over innovatie of kennisintensieve arbeid worden tot vervelens toe herhaald. Maar ondertussen weten mensen steeds minder.

De afgelopen jaren groeide al een consensus over de wenselijkheid van de canon, mede vanuit de gedachte dat een samenleving een minimum aan gedeelde kennis behoeft. Maar het tekort aan kennis geldt niet alleen de algemene ontwikkeling op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde of de natuurwetenschappen. Deze week werd bekend dat de helft van de eerstejaars op de pabo, de pedagogische academie voor het basisonderwijs, slecht kan rekenen. Zij kregen een door het Cito ontwikkelde toets voorgelegd op het niveau van de 20 procent beste rekenaars uit groep 8. Dat lijkt toch niet te veel gevraagd van aankomende leerkrachten. Toch zakte 30 procent van de mannelijke en 60 procent van de vrouwelijke studenten voor deze toets.

De resultaten van de rekentoets voor pabo-studenten maken duidelijk hoe diep het probleem zit. Rekenen en taal vormen de meest basale kennis voor elke leerling, en zeker voor mensen die leerkracht willen worden. Kennis van rekenen blijkt schromelijk tekort te schieten. Over de taalprestaties van pabo-studenten wordt overigens ook geklaagd, al zijn er minder harde cijfers over beschikbaar.

De rekentoets maakt eens te meer duidelijk dat het onderwijs back to basics moet. Als de basis niet in orde is, heeft het ook weinig zin allerlei vaardigheden en competenties aan te leren.

De zwakke rekenprestaties zijn overigens niet alleen toe te schrijven aan verkeerde ideeën over kennis, maar ook aan een overheidsbeleid waarvan de negatieve gevolgen steeds duidelijker zichtbaar worden. Nog maar een paar decennia geleden waren de meeste mbo- en hbo-opleidingen kleinschalige scholen waar klassikaal les werd gegeven. Tegenwoordig zijn zij gefuseerd tot mammoet-instituten met tienduizenden studenten waar steeds vaker universiteitje wordt gespeeld, met goedkoop en extensief onderwijs waarbij steeds meer aan de student zelf wordt overgelaten, mede met een beroep op de ideologie van het 'nieuwe leren'.

De overheid heeft ook gestimuleerd dat leerlingen 'efficiënte' leerroutes volgen. Niet meer de lange weg van mavo via havo of vwo naar hbo of universiteit, maar de korte route van vmbo-mbo-hbo. Die is ongetwijfeld goedkoper, maar zij lijkt toch onvoldoende te functioneren. Van de pabo-studenten met een mbo-diploma haalde driekwart de rekentoets niet. Mede om de emancipatie van allochtonen te bevorderen, is het van groot belang dat het onderwijs een goede route omhoog biedt. Die mag. ook best wat duurder zijn. Nederland geeft relatief weinig uit aan onderwijs.

De rekentoets is dan ook een ontmaskering van een overheidsbeleid dat op papier een reuze efficiënt onderwijsgebouw heeft gecreëerd. In de praktijk blijken echter de meest elementaire dingen niet meer geleerd te worden.

Redactioneel commentaar Volkskrant in Forum woensdag 4 januari 2006