We hebben 115 gasten online

Recensie 'Angst' Trump in het Witte Huis. Bob Woodward

Gepost in Geschiedenis

Angst Bob Woodward

Bob Woodward is een autoriteit vooral door het feit dat hij door zijn onderzoek in de Watergateaffaire aantoonde dat de President van de VS Nixon daar direct bij betrokken was. Uiteindelijk zou Nixon moeten aftreden. Maar nu schrijft Woodward over de zittende president Trump. Dat doet hij aan de hand van verslagen, dagboeken, documenten en honderden uren van interviews met primaire bronnen. Achter in dit boek wordt daar verantwoording over af gelegd. Het boek geeft een ontluisterend, ja zelfs beangstigend beeld van de uitoefening van het presidentschap door Donald Trump. Verbijsterend vraagt de lezer zich af hoe het mogelijk is dat zo'n man uitvoering kan geven aan het hoogste ambt van de VS en daardoor de machtigste man van de wereld. Bladzijde na bladzijde wordt duidelijk dat er gelukkig nog mensen rondom de president zijn die de wereld behoeden van erger onheil.

Helaas is Donald Trump pas op de helft van zijn ambtstermijn en zullen we zijn aanwezigheid op het wereldtoneel moeten blijven aanschouwen. Overeenkomsten opzeggen zoals het klimaatakkoord van Parijs, handelsverdragen betitelen als diefstal van de VS, invoerrechten opleggen aan buitenlandse handelspartners en dat door het land van de vrijhandel, het houdt maar niet op. Het blijven schofferen van mensen op allerlei niveaus waarbij men beschaamd moet constateren dat hij er steeds mee weg komt. Met weemoed kan men terugdenken aan een man als Barack Obama. Laten we hopen dat over twee jaar er een andere president gekozen wordt en dat er tussentijds voorkomen wordt dat de wereld in een crisis wordt gestort. Door Trump is de Amerikaanse samenleving verder gepolariseerd. 

Titel: Angst. Trump in het Witte Huis.

Auteur: Bob Woodward.

Uitgeverij:Prometheus ISBN 9789044639926 € 19,99