We hebben 102 gasten online

Levensloop in het kort

Gepost in Over mijzelf

 •  

  195119561961 19671972

  1951                1956              1961               1967             1972

  198120062008liber amicorum klein
  1981               2006                2008

 • Levensloop in het kort:
 • Geboren op 2 september 1947 te Maastricht;

 • Lagere school Petrusschool St. Pieter te Maastricht;

 • Damiaancollege te St.Oedenrode;

 • Juvenaat Broeders FIC Tongerseweg Maastricht;

 • Postulaat en Noviciaat FIC de Beyart Brusselsestraat Maastrcht;

 • Junioraat FIC Wijck-Maastricht;

 • Tijdelijk Lidmaatschap FIC en werkzaam in onderhoudsector FIC Beyart Maastricht;

 • Docent schilderen ITO school Heerlen;

 • Bedrijfsleider/calculator Schildersbedrijf Wessels BV Sittard;

 • Vervulling dienstplicht Gravendienst(Idendificatiedienst)Koninklijke Landmacht;

 • Bedrijfsleider Handelsonderneming Droog BV Horst-America;

 • Student Geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht september 1976

 • Huwelijk met Els van Zijl 1979

 • Kandidaat kamerlid D 66 kamerverkiezingen 1981;

 • Doctoraal Geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht met onderwijsbevoegdheid 1e graads 1981

 • Docent geschiedenis en staatsinrichting Peellandcollege Deurne sinds 11-12- 1981

 • Lidmaatschap Medezeggenschapsraad Peellandcollege 1984-1997

 • Voorzitterschap en lidmaatschap Personeelsraad 1984-1997

 • Geboorte zoon Tom 30 november 1986;

 • Vertegenwoordiger Personeel Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg 1986-1997

 • Lidmaatschap Presidium Centraal Overlegorgaan Ons Middelbaar Onderwijs 1986

 • Geboorte zoon Bas 15 mei 1988;

 • Voorzitter commissie basisvorming Peelandcollege 1988-1993

 • Lidmaatschap commissie basisvorming Ons Middelbaar Onderwijs 1989

 • Voorzitter Centraal Overlegorgaan Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg 1990

 • Waarnemer vergaderingen Hoofdbestuur Ons Middelbaar Onderwijs, vertegenwoordiger personeel 1990-1995

 • Lid rechtspositie commissie Ons Middelbaar Onderwijs, vertegenwoordiger personeel, 1989-1992

 • Lid wachtgelderscommissie Ons Middelbaar Onderwijs, vertegenwoordiger van het personeel 1989-1996

 • Lid plaatsingscommissie wachtgelders Ons Middelbaar Onderwijs, vertegenwoordiger personeel 1989-1996

 • Geboorte zoon Tim 28 augustus 1991;

 • Lid commissie Formatie-Budgetsysteem Peellandcollege 1992

 • Sectievoorzitter Sectie Geschiedenis 1992-2004

 • Medeoprichter en Voorzitter Personeelsgeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg 1995

 • Medeoprichter en Voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg 1995-1997

 • Vertegenwoordiger personeel Ons Middelbaar Onderwijs Decentraal Georganiseerd Overleg 1993-1997

 • Lezing voor Vereniging van Plattelandsvrouwen in Someren: 'De Staatsinrichting van Nederland'. 21 april 1993

 • Lezing voor Vereniging van Plattelandsvrouwen in Someren: 'De verkiezingen en de vrouw in de politiek'. 9 februari 1994

 • Afscheid als voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Ons Middelbaar Onderwijs 1997

 • Recensist Nederlandse Bibliotheek Dienst Biblion 2002

 • Starten website www.blikopdewereld.nl januari 2005

 • Reflecties bij mijn 25-jarig onderwijsjubileum op het Peellandcollege 11 december 2006

 • Na studie van drie jaar publicatie boek : ´De dood als Machtsmiddel´Moord en doodslag door verpleegkundigen. Eind december 2008

 • Site www.blikopdewereld.nl geheel vernieuwd eind maart 2009.

  # Einde schooljaar 2012-2013 afscheid van Peellandcollege 

  Afscheidstoespraak deel 1

  Afscheidstoespraak deel 2

  Inhoudsopgave Liber Amicorum

  # www.blikopdewereld.nl geheel vernieuwd van september tot december 2012

  # Integrale publicatie boek De praktijk van de levenslange gevangenisstraf in Nederland op www.blikopdewereld.nl  februari 2013

 •  

   

 • Behaalde diploma´s

 • L.T.S. - diploma schilderen 1963

 • T.T.O. - diploma 1963

 • Leerlingdiploma Stichting Landelijke Vakopleiding Schildersbedrijf 1964

 • Gezeldiploma Stichting Landelijke Vakopleiding Schildersbedrijf 1965

 • Vakbekwaamheidsdiploma Stichting Landelijke Vakopleiding Schildersbedrijf 1969

 • Diploma Woningtextielgoederen Detex 1973

 • Diploma Hogere Bedrijfsleiding Instituut voor Sociale Wetenschappen 1973

 • VWO - diploma avondschool te Utrecht 1976

 • Kandidaatsexamen Geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht 1979

 • 1egraads Onderwijsbevoegdheid Geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht 1981

 • Doctoraal Geschiedenis Rijks Universiteit Utrecht 1981