We hebben 225 gasten online

Geschiedenis en levensloop Deel 12 B

Gepost in Over mijzelf

 

Korte vermeldenswaardige zaken Schooljaar 1984-1985 stond in het teken van 25 jarig bestaan Peellandcollege 26 april 1984 vergadering HOS Nota. de meest onzalige maatregel die ooit in het onderwijs is genomen. 1985 1986 Op 1 november 1985 de vermelding Scholierenstaking Kernwapens.Schooljaar 1988-1989 Rechts 1984 1985 1988 1989
Niet onvermeld moet blijven dat het Peellandcollege was uitgegroeid tot een school met een leerlingenaantal van meer dan 1500 leerlingen. Toen het college Asten-Someren toestemming kreeg om een Atheneumafdeling te beginnen nam het leerlingenaantal af tot 900. Op dit moment hebben we weer meer dan 1050 leerlingen. 1992 1993
 

Schooljaar 1992-1993

Van 1981 tot en met schooljaar 2010/2011 5190 leerlingen, 207 klassen

291 eindexamenleerlingen HAVO 482 eindexamenleerlingen VWO. 773 eindexamenleerlingen in totaal.

Een aantal zaken die in dat schooljaar speelden

Het Peellandcollege is een middelbare school die onder bestuur staat van Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg. Kortweg OMO. OMO is het schoolbestuur van 45 scholen voor secundair onderwijs in Noord Brabant en daarmee ook de grootste onderwijsorganisatie in Nederland. Met zo'n 60.000 leerlingen en ongeveer 6000 medewerkers.

Een

12 en half jubileum ad

Mijn toespraak voor Ad tijdens zijn Jubileum aantal zaken die in dat schooljaar speelden

Schooljaar 1991-1992

TAKEN SCHOOLJAAR 1991/1992 J.W. Swaen 1. Lestaak 12 uur (565,5 uur)2. Voorzitter Personeelsraad (75 uur)3. Bijwonen vergaderingen Bestuur Peelland College (24 uur)4. Bijwonen vergaderingen Medezeggenschapsraad (15 uur)5. Mentor Klas 3d (inclusief excursie op 24 feb. naar Maastricht) (44 uur)6. Sectievoorzitter Geschiedenis (20 uur)7. Lid commissie F.B.S. Peelland College (25 uur)8. Lid commissie Identiteit Peelland College (10 uur)9. Voorzitter commissie Basisvorming Peelland College (80uur)10.Voorzitter Centraal Overlegorgaan O.M.O. en:11.Lid presidium Centraal Overlegorgaan12.Namens C.O.O. waarnemer bij vergaderingen Hoofdbestuur O.M.O.13.Lid rechtspositie-commissie O.M.O.14.Lid plaatsingscommissie wachtgelders10 t/m 14: Maand Uren 406

Een aantal zaken die in dat schooljaar speelden

MEDEDELING PERSONEELSRAAD 16-06-92Collega's,

Voor het lidmaatschap van de Personeelsraad - er zijn 2 plaatsen vacant- hebben zich maar 3 kandidaten gemeld, te weten: Riny van de Leur, Wil Thijssen en Jo Frantzen. De belangstelling voor het lidmaatschap valt erg tegen.

Wil Thijssen heeft hierin aanleiding gezien zijn kandidatuur in te trekken. Hij is van mening dat, als het personeel er zo weinig aan gelegen is dat hun belangen worden behartigd, hij zich niet opnieuw kandidaat dient te stellen. Wij als Personeelsraad accepteren de beslissing van Wil natuurlijk. Het is echter voor ons wel aanleiding middels dit schrijven U allen te laten weten dat we ons grote zorgen maken. Wij vragen ons af of U het belang van een goede personeelsraad inziet. Dit met name omdat de komende veranderingen door het F.B.S.-systeem, Basisvorming enz. grote betrokkenheid van iedereen verlangen.

Namens de Personeelsraad,J.W. Swaen, voorzitterFEBRUARI 1992 ONTVING IK EEN BRIEF VAN HET BESTUUR DAT IK IN DE FB CATEGORIE WAS GEPLAATST. DAT ZOU OP TERMIJN KUNNEN BETEKENEN DAT IK OP EEN ANDERE OMO SCHOOL MOEST GAAN WERKEN. DIE FB CATEGORIE BESTAAT TEGENWOORDIG NIET MEER.Juni 1992 sollicitatie naar conrectorschap Peellandcollege. Dat kon toen nog. En het werd een vrouwEn 12,5 jarig jubileum collega Ad Oostveen Memorabel schooljaar was dat toch 1991-1992