We hebben 304 gasten online

Viering 25 jarig huwelijksfeest 29 mei 2004

Gepost in Over mijzelf

Historiën

J

Joho ghi lieden U allen hier tesaeme comt, schaert rond Heer Jo en Els, sine Dame Om te aanhoren ons vrolyc en waerachtig kout over wat si saem in vijfentwintig jaar hebben opgebouwd Noch een stel gelukkig of noch steeds een gelukkig stel aanhoort onze fraai historie en dan weet ghi het allen wel

O

O min Maestrich, ghi schoonste stad van’t land Ghi braecht een broeder voort, geroepen tot den geestelijken stand. Hem was gegeven ’t meesterscap van verf en quast En’t gilde van het ondernemen was voor ons jong-gesel beslist geen enkle last. Doch wat is schooner dan de seeckerheit van’t eeuwig hemels leven Door vleselijken lust werd hi tot den aardsen maegd…. sin lieve Els gedreven.

E

Een waerlic schilder in Oranje’s groot armee is met enkel legergroen al snel niet meer tevree Opgraving ende identificatie omvatte Jo's dienstbare plicht werd hier gelegd een bodem voor een historische Sherlock Holmes wellicht In eigen tied, naast noest fysieke arbeid ende ook noch supersnel Maecte Jo zich gereed voor’t afhalen van zijn historische bul bij d’ Utrechtse pedel

N

Na intensief studeren tot in’t late uur, zocht Jo kuierend over het plaveisel noch enig vertier en vindt bij sine Els, sin nachtelijke kaars in’t raam, waere steun ende ooc veel plaisier Edoch, van een traditionele rolverdeling kan geen sprake zijn Door Els eigen carrierewens vindt si gedeeld co-ouder en co-partnerschap wel fijn Via Volmac en Fontys wordt door Els alles geautomatiseerd Huishouden, ouderschap, werk binnens- en buitenshuis wordt tesaem beheerd

E

Een corten tid waert ghi saam in’t bosch van Hertogen woonachtig. Het leraarscap bracht ghi naar Doerne toe oock seecker fier en prachtig. Maer rust in uwen cont ……..had gheen van jullie samen Na twee schoon huse gingt ghi den burcht in den Gevart van Doernestraat beramen En oock den rust in’t echtelijke bed…. werd menigmaal verstoord Maar siet ze hier nu saam……… drie stoere cnapen bracht ghi beiden voort. L Links en rechts was een heftig antagonisme in die roerige zestiger jaren Jo's arbeidverleden sorgde voor een keus die dat antagonisme wilde bedaeren Schepen voor Van Mierlo's democraten, dat vermocht hij niet beleven Inspraak van de werkende stand op de werkplek werd nu zijn hoochste streven Via Pera en MR tot voorzitter van de GMR gekozen bracht hij Brabant onderwijslandvoogd, Rob Kraakman, menigmaal tot blozen

S

So’n schoone tid vol meesterscap en historisch rijck talent Werd wreed verstoord door qualen soms nauwelijks noch bekend. Een simpel Helliemonds chirurgijn liet dom een mesje achter Den steun van d’ advocaet maecte het ongemak noch nauw’lijks zachter. En ook den quaal aan ’t hooft, het mocht U niet verstercken Ghi mocht helaas voor ons…noch slechts halve dagen werken.

S

Seecker, ghi bleeft een trouw gezel in het historisch denken En waert so blij verrast wat scheepen Willy u noch zou schenken. Want al die jong-gesellen….si werden toch, steeds minder goed bequaam En’t Godsgeschenk TGO maackte’t leraarscap alras meer aangenaam. Neen NIMMER…..nimmer souden wij ons vak noch eens versaacken Doch democratisch overleg……….sou tot in’t diepst moeras geraacken.

W

Waereltwiet zijn Jo's beleggingen, van AEX tot Deutsche Telekom, van Intel tot Nasdaq met Alex aan sin side stapt hi in tot sin vertreck. Ende oock Greenspan volgt hij op de voet, wanneer deze weer voorspellingen doet. Zo vergaert hi sin groot capitaal en geeft daarvan dee’z avont te drinken den gehelen sael.

A

Archaisch zijn de onderwerpen van beschouwing menich keer, maar actueel zijn ze vast en seecker des te meer. Als Jo niet weet wat ofte hi sou doen dan past hem waerachtig elk gepubliceerde schoen. Zo vult sin weblog seecker ook sin tijd en schittert sin blikopdewereld van diversiteit.

E

Energiec doceert hi historie van onderbouw tot eindexamen, niets is hem teveel sin studenten te bequamen. Sectie, collega's en studenten, si allen beroepen zich nimmer tevergeefs op hem. Rapporten ende studies verschijnen veelvuldig van sinen dorstig pen. Selfs WT feliciteert hem schriftelijc met sin bovengemiddelde resultaten. De directie krijgt nu eindelic sin talenten in de gat

N

Nunc felicissimus omnium, familiae e matrimonii ¹ Latijn is immers de taal der historici Orationi aspergantur sales, qui in dicendo mirum quantum valent (Cicero, Oratur 87)² Laat ons nu het glas heffen op jullie geluk in deze tent. Onze wens die voor het leven rest: Els et Io vivat, consummatum est.³ Nu feliciteren wij allen, familie en bruidspaar.

²Een redevoering moet worden besprenkeld met geestigheden, die bij het uitspreken van buitengewoon veel betekenis zijn.

³Els en Jo leven lang, het is volbracht. 

 

 

aandenken guus van eck

 

o.a. van de 'donaties' bij ons 25 jarig huwelijksfeest hebben we het bovenstaande schilderij van Guus van Eck gekocht als aandenken.

Voor de niet kenners: het is een weergave van het Onze Lieve Vrouwe Plein te Maastricht. Het hangt inmiddels in onze woonkamer

 

Enkele foto's 25 jarig huwelijksfeest 29-05-04

 

vlag in top

De vlag in top in afwachting van de genodigden

welkomstwoord

Welkomstwoordje gericht aan alle genodigden

blik op  het voorgerecht

Blik op het voorgerecht

Het geweldige optreden van Cabaretgroep Typisch met Femke Wolthuis en Eric Bergsma. Ikzelf in een niet onverdienstelijk bijrolletje Zo te zien genoot iedereen ervan !

cabaretgroep typisch

overzicht 1overzicht 2

 

overzicht 3

 

overzicht 5overzicht 6

Eric Bergsma en Femke Wolthuis

 

overzicht 12

 

overzicht 7overzicht 4

 

overzicht 9

overzicht 10

Na het geweldige optreden van cabaretgroep Typisch het Hoofdgerecht gevolgd door de familieact

overzicht 11

 

overzicht 13

overzicht 14overzicht 8

 

overzicht 17

 

overzicht 15

 

Waarna de sectie geschiedenis de Historiën voor het voetlicht bracht, voorwaer een historisch tesaeme

overzicht 16

overzicht 18

Ook aan een geweldig feest komt een eind en moet er worden opgeruimd

 

drs. J.W.Swaen www.blikopdewereld.nl