We hebben 202 gasten online

Liber amicorum: Vakbroeders

Gepost in Over mijzelf

Afdrukken

liber amicorum klein

Vakbroeders

Omstreeks 1990, als ik me niet vergis, was ik op een bijeenkomst van D66'ers in Deurne, waarbij gesproken werd over het opnieuw oprichten van een plaatselijke afdeling. Een van de enthousiaste aanwezigen was een zekere jo Swaen, geschiedenisleraar aan het Peellandcollege. Volgens mij heb ik jou toen voor het eerst ontmoet. We waren dus vakbroeders. Ik gaf toen geschiedenis aan het Macropedius-college in Gemert en zat ook in de gemeenteraad namens D66. In 1991 werd ik lid van Provinciale Staten. We hebben elkaar in die jaren een paar keer gezien op bijeenkomsten van onze partij in Deurne. Beiden zijn we ooit kandidaat geweest voor de Tweede Kamer, en allebei hebben we het niet gehaald. Ook dat schept een band!

Beiden waren we enthousiaste geschiedenisleraren, die alles over hebben voor hun leerlingen, en met succes ingewikkelde historische processen wisten uit te leggen aan onze pupillen. In 1996 werd onze school o.a. uitgebreid met een gymnasiumafdeling en omgedoopt tot Commanderij-college. Een geheel nieuwe bestuursstructuur werd ingevoerd en de interne democratie afgeschaft. In die jaren tot 1999 was ik ook lid van de onderwijscommissie van D66 in Den Haag. Ik weet niet of we toen contact met elkaar hadden. In dat laatste jaar werd ik niet herkozen als lid van provinciale staten. Ik kon me weer concentreren op mijn werk als historicus, en geschiedenisleraar aan de VWO-afdeling van onze school...

In 2004 werd op onze school zonder inspraak het 'werken in teams' ingevoerd. Het jaar daarop kwam ik in conflict met de 'voorzitter van het college van bestuur', nadat deze ongevraagd in een ingezonden stuk in het Eindhovens Dagblad zijn visie op leraren uiteen meende te moeten zetten. Daarin schoffeerde hij zijn eerste graads-leraren 'die alle vernieuwing tegen houden en de hedendaagse jeugd niet meer weten te boeien' (sic!). Van overleg was geen sprake. Als oudste lid van het personeelsteam vond ik het mijn verantwoordelijkheid om - in het belang van de school - te reageren. Ik schreef een reactie in de krant en werd prompt geschorst. Een golf van verontwaardiging ontstond. Vrijheid van meningsuiting gold blijkbaar alleen voor schoolbestuurders! De leerlingen startten een handtekeningactie voor mijn terugkeer. Ik kreeg in die dagen talloze positieve reacties, ook van collega's die elders werkten. Enkele daarvan kwamen van het Peellandcollege, onder andere van jou. Ik was daar heel blij mee. Je was twee jaar tevoren gestart met je prachtige website 'Blik op de wereld' en je hebt nagenoeg alle reacties over die strijd opgenomen in je website.

In 2008 verscheen jouw 'De dood als Machtsmiddel. Moord en doodslag door verpleegkundigen'. Ik heb het gelezen. Het is een uitstekend gedocumenteerd en prima geschreven werk!

In juni 2011 gaf ik zelf mijn laatste les en mijn (oud-)leerlingen organiseerden een prachtig feest in de plaatselijke schouwburg. Ik maakte mijn BAPO-overuren op en in februari 2012 ging ik definitief met pensioen. Na wat telefonische contacten, en een gesprek bij jou thuis - waarbij je me veel vertelde over je medezeggenschapsactiviteiten bij het OMO - bleek opnieuw dat we op het gebied van politiek, onderwijs, onderzoek en wetenschap veel gemeen hebben. En dan ga je nu met pensioen. Jo, van enkele van jouw oud-leerlingen heb ik gehoord en gelezen dat je een heel goede en bevlogen leraar bent geweest. En heel erg betrokken bij school en maatschappij. Ook jij hebt veel dankbare leerlingen. Ga dus gerust met pensioen, houd je 'Blik op de wereld maak nog veel mooie reizen en schrijf nog enkele goede boeken. Het ga je goed!

Dr. Henk Giebels,

oud-docent geschiedenis Macropedius-college Gemert