We hebben 238 gasten online

Liber amicorum: Politieke inspiratie

Gepost in Over mijzelf

liber amicorum klein

Politieke inspiratie

Tijdens je schooltijd laat je dusdanig veel prikkelingen tot je komen. Veel dingen ben ik helaas alweer vergeten. Een aantal vakken die me buitengewoon interesseerde en een aantal vakdocenten die me buitengewoon inspireerde zijn me bijgebleven. Een van die vakken is geschiedenis en een van die vakdocenten is Jo Swaen.

De eerste kennismaking met de heer Swaen voelde misschien wat onwennig. Een grote statige en belezen man gaf mij een handdruk en dat maakte toch wel indruk. Ik heb hem gedurende het schooljaar echter leren kennen als een hartelijke man, die altijd dat stapje extra wilde zetten voor zijn leerlingen. Lesstof stopt bij hem niet bij hetgeen geschreven in de boeken staat. Integendeel. Daar begint het pas. Met prachtige foto's, samenvattingen van historische werken en een levendig verhaal weet hij leerlingen mee te nemen in een avontuurlijk en interactief reisverhaal, waarvan de student zou kunnen denken dat hij er zelf bij aanwezig was.

Ik deed mijn eindexamen geschiedenis -dat in het teken stond van Europese oorlogen 1789/­1919 en Dynamiek en stagnatie in de Republiek- in het voorjaar van 2009. De lessen geschiedenis en dan met name de vertelwijze van de heer Swaen hebben mijn interesse en misschien ook wel liefde voor Frankrijk, haar presidenten en haar Napoleontische geschiedenis vergroot. We spraken na afloop van de lessen over interessante biografieën. "Heeft u 'De ondergang van Napoleon' van Adam Zamoyski al gelezen meneer Swaen?" Een dag later trilde mijn tafeltje door het boek van Zamoyski met 600 bladzijden, dat hij op de tafel plofte. Ik denk vaak terug aan de gesprekken over Charles de Gaulle en Napoleon Bonaparte. Datzelfde geldt voor de gesprekken over de vaderlandse geschiedenis en de Nederlandse politiek.

Op mijn vijftiende werd ik passief lid van de JOVD en van de VVD. De heer Swaen was kandidaat-Tweede Kamerlid voor D66 geweest. Als echte democraat bood hij altijd ruimte voor discussie en zijn enthousiasme wist hij goed over te brengen. Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik mij actief ben gaan inzetten voor de JOVD en de VVD. In de lokale en provinciale politiek en als politiek assistent van een Eerste Kamerlid in onze Senaat; een orgaan waar de heer Swaen eerder uitvoerig over sprak. Vandaag de dag studeer ik Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ben ik Landelijk Voorzitter van de jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD. Dagelijks loop ik over het Binnenhof en denk ik terug aan een bijzondere man in Deurne, die mij heeft doen besluiten mij te verdiepen in de vaderlandse geschiedenis, de Nederlandse en internationale politiek, maar misschien nog wel belangrijker: hij heeft mij doen inzien dat goed staatsburgerschap meer is dan alleen maar toekijken.

Beste heer Swaen, jaar naar jaar namen er tientallen leerlingen fysiek afscheid van u, maar jaar naar jaar komen er ook weer tientallen jongeren bij die een bijzondere ervaring rijker zijn en die (historisch) zijn gevormd voor hun leven. Om af te sluiten met Confucius: "Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn."

Hartelijke groet,

Bram Dirkx

Oud-leerling

Landelijk Voorzitter JOVD