We hebben 282 gasten online

Recensie 'Jodenjacht' Ad van Liempt & Jan H. van Kompagne

Gepost in Recensies

Jodenjacht ad van liempt jan van kompagne Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn van de 140.000 Nederlandse Joden meer dan 100.000 Joden het slachtoffer geworden van de uitwerking van de Endlösung. Lang werd de vraag uit de weg gegaan hoe het mogelijk is geweest, dat zo'n hoog aantal van de in Nederland levende Joden, in de vernietigingskampen zijn omgekomen. Een vergelijking met andere landen in Europa, zoals met België (40.000 joden werden gedeporteerd) en Denemarken, maakt duidelijk dat het aantal omgekomen Joden in Nederland veel hoger is geweest. Een van de factoren die daarbij een rol speelde was het feit dat de Nederlandse politie een grote rol speelde bij het opsporen en arresteren van ondergedoken Joden in Nederland. Al eerder zijn er in Nederland boeken over dit onderwerp geschreven. In 2006 publiceerden Marnix Croes & Peter Tammes 'Gif laten we niet voortbestaan', Een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten. In 2008 verscheen van de hand van Frank van Riet 'Handhaven onder de nieuwe orde' De politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Guus Meershoek schreef in 1999 het boek 'Dienaren van het gezag', De Amsterdamse politie tijdens de bezetting. Sytse van der Zee schrijft in zijn boek 'Vogelvrij' De jacht op de Joodse onderduiker ' Laat ik vooropstellen dat de Duitsers verantwoordelijk waren voor de Holocaust. Wat niet wegneemt dat toch voornamelijk de gewone Nederlandse politie - met inbegrip van de marechaussee - in de eerste fase de grootste bedreiging vormde voor de Joodse gemeenschap. In zijn boek 'Kopgeld', Nederlandse premiejagers op zoek naar Joden, beschrijft Ad van Liempt de rol van de Colonne Henneicke. Onlangs heeft Ad van Liempt samen met Jan H.Kompagnie het boek 'Jodenjacht', De onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd. In 'Jodenjacht' wordt de handel en wandel van de Nederlandse politie onderzocht aan de hand van meer dan 250 strafdossiers van politieagenten die zich met de Jodenjacht hebben beziggehouden. Uit hun onderzoek blijkt dat het vooral haat was tegen de Joden, die hen dreef. De meesten uit volle overtuiging, waarbij niet minder dan 96% van de onderzochte politiemensen, lid bleek te zijn van de NSB. Maar ook geld speelde een grote rol (kopgeld). Uit de beschrijving van de auteurs blijkt echter ook dat de politie niet alleen veel geweld gebruikte, maar dat er vaak ook sprake was van roof en diefstal. Na de oorlog had men weinig spijt en probeerde men zelfs, aan de bijzondere rechtspleging te ontkomen, door te stellen dat men een 'ambtelijk bevel' had uitgevoerd en niet wist dat de Joden hun vernietiging tegemoet gingen. De onthutsende rol van de Nederlandse politie, zelfs de Duitsers vonden het soms te ver gaan, blijkt meer dan 66 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, pas nu eerst goed duidelijk te worden. Dat had al veel eerder dienen te gebeuren. 

Auteurs: Ad van Liempt & Jan H. van Kompagne

Titel: Jodenjacht De onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog

Uitgeverij: Uitgeverij Balans ISBN 9789460033681 € 19,95