We hebben 315 gasten online

De zaak Koos H. Dossier van een seriemoordenaar? Patrick Oomens

Gepost in Recensies

de zaak Koos H.De auteur van het boek, Patrick Oomens kreeg twijfels, over het feit of de vermeende serie- en kindermoordenaar Koos Hertogs wel voldeed aan het profiel van een seriemoordenaar. Hij ging op onderzoek uit en kwam daarbij, zoals op de cover van het boek wordt vermeld tot 'schokkende ontdekkingen', die hij in zijn boek onthult. Voordat ik in ga op het betoog van Patrick Oomens eerst in het kort iets over Koos Hertogs. Koos Hertogs wordt op 3 oktober 1980 gearresteerd, hij was toen 30 jaar oud. Op dat moment heeft Koos Hertogs al een strafblad met vijftig veroordelingen. Vanaf zijn vijftiende heeft hij zich schuldig gemaakt aan geweldpleging, joyriding, inbraak, gewapende roofovervallen. Op 16-jarige leeftijd werd hem al jeugd-tbs opgelegd. Een psychiater typeert de Haagse probleemjongere in 1973 als een psychopaat, die in een narcistische schijnwereld leeft en zich voortdurend immoreel gedraagt en in maart 1974 werd hij wegens poging tot doodslag op een politieman tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld Het Gerechtshof in Den Haag veroordeeld Koos Hertogs in 1982 tot levenslange gevangenisstraf voor marteling, seksueel misbruik en moord op drie meisjes Tialda Visser (12) Emy de Boer(18) en Edith Post (11). Koos H. zit nu al 32 jaar in de gevangenis.

Hertogs heeft in zijn woning op de Zuidwal, op zolder een 'folterkamer' gebouwd. Forensische onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de 'folterkamer; doelbewust is ingericht voor het misbruiken en uiteindelijk zelfs doden van meisjes. Ze zijn ervan overtuigd dat Thilada en Emy er zijn vermoord. Het Openbaar ministerie verdacht Koos Hertogs van nog meer moorden, maar kon alleen van de bovengenoemde slachtoffers genoeg bewijs vinden.

Patrick Oomens vroeg via een mail of ik op www.blikopdewereld.nl aandacht aan zijn boek zou willen besteden en gaf daar als argument bij "om een groot onrecht aan de kaak te stellen, want het is een grof schandaal wat hier is gebeurd".

Mijn interesse is gewekt temeer daar ik voor www.blikopdewereld.nl, onder de rubriek rechtspraak aandacht besteed aan de levenslanggestraften in Nederland en druk doende ben een boek voor te bereiden over levenslange gevangenisstraf in Nederland. In dat verband komt het goed uit dat ik het boek 'Zuidwal Dossier van een seriemoordenaar' van Sytse van der Zee ken en heb gelezen, omdat Oomens vaak citeert uit het boek van Sytse van der Zee.

zuidwalNa lezing van 'De zaak Koos H. Dossier van een seriemoordenaar?' is mijn eerste reactie dat van schokkende ontdekkingen geen sprake blijkt te zijn en dat het hele boek door, redeneringen worden toegepast die de toets der kritiek niet kunnen weerstaan.

Allereerst de opbouw van het boek. Het onderwerp is 'De zaak Koos H., maar ineens blijkt, door een gijzeling in de gevangenis van Scheveningen vanaf pagina 78 tot en met 156 het hoofdonderwerp het internationale terrorisme een rol te hebben gespeeld c.q. de strijd tegen het communisme. Advocaten die betrokken zijn bij de verdediging van de RAF leden blijken later betrokken te worden bij de zaak Koos H. En dan komt Oomens met de verklaring op pagina 157: 'De werkelijke reden dat de moorden in de schoenen van Koos H. werden geschoven was omdat Koos H te veel wist'. (..).

 

Oomens beweert vervolgens dat Koos H. van rechter Stolk en minster Vredeling van Defensie een geheime opdracht moest uitvoeren, om in een Afrikaans land een staatsgreep te plegen. Hier werd bedoeld Mozambique, om dat land van het communisme te redden.

Hoe gekker kan het nog worden. Pagina's lang wordt dit verhaal verdedigd op een manier die de toets der kritiek niet kan weerstaan. Daarbij wordt ook als bewijs opgevoerd het boek 'Villa Maarheze' van Bob de Graaf en Cees Wiebes, waarin aanwijzigen staan die het verhaal geloofwaardig zouden moeten maken zoals dat er goede contacten bestaan tussen de Inlichtingendienst Buitenland (IDB) en de Zuid-Afrikaanse geheime dienst, BOSS, dankzij de felle anti -communistische vice-admiraal Kruimink. Oomens concludeert dan op pagina 163: 'Het is dus daarom zeer goed mogelijk dat er contacten zijn ontstaan tussen de minster van Defensie en rechter Stolk om de slechte verhouding tussen voornamelijk het hoofd van de IDB en CIA te omzeilen, zeker gezien het nogal opmerkelijke eigenzinnige gedrag van Vredeling ten opzichtte van zijn eigen partij maar ook van de regering'. (...)

 

 

villa MaarhezeOomens besluit vervolgens op pagina 165 met de opmerking: 'Het verhaal dat Koos H. vertelde over het verzoek van rechter Stolk en de minster van defensie om een staatsgreep te plegen is dus niet vreemd' (..).

 

Oomens gebruikt steeds uitdrukkingen om zijn verhaal inhoud te geven, maar slaagt daardoor er niet in zijn verhaal geloofwaardig te maken. Een aantal voorbeelden:

# het lijkt aannemelijk dat Freddy B. de dader is (p.197).

# het is dus daarom zeer goed mogelijk dat (p.163).

# het is dus niet vreemd (p.165)

# mogelijk verdachter (cover boek).

# in principe zou het mogelijk zijn geweest (p.46).

# het lijkt er meer op dat (p.26).

In een betoog dat moet aantonen dat Koos H. geen seriemoordenaar is schrijft Oomens op pagina 26:

'In de loop van de tijd schijnt de afstand van hun huis, waar seriemoordenaars het lijk van hun slachtoffers achterlaten, groter te worden naarmate ze meer ervaring krijgen. Hoewel er ook onderzoeken zijn die tegenstrijdige resultaten laten zien'.

Maar Oomens schrijft op pagina 66 en 67

'Als er gekeken wordt naar de afstanden waar de slachtoffers gevonden zijn en Zuidwal, de woning van Koos H., als thuisbasis nemen valt iets opvallends op: Tilda werd binnen een straal van 5 km gevonden, Emy de Boer op ongeveer 125 km en vervolgens Edith Post op ongeveer 15 kilometer'.

En dat trekt Oomens de conclusie: "Op grond van eerder genoemde wetenschappelijk onderzoek zou verwacht moeten worden dat het derde slachtoffer dan verder weg zou liggen en niet juist weer dichtbij'.

.... En dit is nog niet alles, de moorden zijn op totaal verschillende manieren gepleegd, daarbij de lichamen achterlatend in verschillende omgevingen..."

... Al deze zaken doen nog meer twijfelen of de moorden wel het werk zijn van een seriemoordenaar....

De conclusie van Oomens is in tegenspraak met zijn opmerking op pagina 26 dat er ook onderzoeken zijn die tegenstrijdige resultaten laten zien.

Nog enkele opmerkingen over het forensisch bewijs tegen Koos H.

# Op Tilada Visser werden sporen(vezels) op haar lichaam gevonden van de vloerbedekking afkomstig uit het huis van Koos H.

# Van Emy de Boer zijn in Zuidwal, van haar zeldzame bloedgroep sporen aangetroffen op het kattenluikje op zolder en de vezels van haar kleding.

# Emy de Boers oorknopje, in de vorm van een klavertje vier werd gevonden in de vloerbedekking van Zuidwal.

# gevonden sporen bij zowel Edith Post als Emy de Boer kwamen sterk overeen met de gevonden sporen in het huis en de auto van Koos H.

# in de longen van Emy de Boer was chloroform aangetroffen. In de folterkamer bleek een fles chloroform te staan.

# bij een minutieus onderzoek in het huis van Koos H. werden bloedsporen gevonden van zowel Tialda als Emy.

# bandensporen van Koos H. auto zijn op de plaats gevonden waar Edith was achtergelaten.

# sporen wijzen er op dat zowel Tialda als Emy in de folterkamer zijn gedood.

# en een wapen - het 7.65 pistool waarmee Emy om het leven is gebracht wordt in Koos zijn huis gevonden..

Patrick Oomens schreef in zijn mail: 'Het motief voor de moorden ligt bij de inmiddels overleden rechter Stolk. Koos H. chanteerde de rechter met hun homoseksuele relatie, en eindigde dus in een bizar spel waar dus uiteindelijk drie meisjes om werden vermoord puur en alleen om dit in de schoenen van Koos te schuiven'.

Maar wat staat er te lezen op pagina 67/68

'Of Stolk homoseksuele gevoelens had valt niet na te gaan, hij was tot 1972 getrouwd maar dat wil op zich niets zeggen'...

...'Daarnaast kan afgevraagd worden of Koos seksuele diensten verleende aan rechter Stolk in ruil voor het verkrijgen van een rijbewijs, vrijspraken in enkele rechtszaken en het leveren van kinderporno. Zou een doorgewinterde crimineel als Koos zich druk of zorgen hebben gemaakt dat hij reed zonder rijbewijs?'...

Oomens heeft duidelijk door het schrijven van zijn boek toegewerkt naar wat hij noemt schokkende ontdekkingen. Er blijft van die schokkende ontdekkingen niets over. Oomens valt in zijn eigen valkuil door op de cover van zijn boek te schrijven dat het motief van de moorden ligt bij de overleden rechter Stolk, maar tevens verklaart: 'Zo blijkt een vriend (Freddy de B.) van Koos H. mogelijk verdachter te zijn dan menigeen zou vermoeden'.

 

Om af te ronden, ook Oomens moet op de hoogte zijn van het feit dat Koos Hertogs eind jaren negentig een gedeeltelijke bekentenis heeft afgelegd over de moord op de drie meisjes (zie VK Steffie Kouters 28-05-2003 De zaak Koos H.) en uiteindelijk de drie ten laste gelegde moorden heeft bekend om zo in aanmerking te komen voor een minder streng regiem (Trouw 26 mei 2004).

Zie voor alle achtergronden van deze zaak: