We hebben 96 gasten online

Recensie 'Kleur bekennen' Valdemar Marcha, Paul Verweel en Jacqueline Werkman

Gepost in Recensies

 

Kleur bekennen Valdemar Marcha, Paul Verweel en Jacqueline Werkman

In´Kleur bekennen, Idealisering en ontkenning van de eigen huidskleur´ worden door de drie auteurs 23 etnografische interviews weergegeven die men heeft gehouden onder Curaçaoënaars met als doel om de verschillende betekenissen te onderzoeken die leden van de Curaçaose gemeenschap gaven aan huiskleur en de vraag of er sprake is van een schijnbare tolerantie of dat er scherpe lijnen getrokken worden tussen andersgekleurden. In hun onderzoek tonen de auteurs op overtuigende wijze aan dat kleur leeft en onderscheidt maakt, en er een algemene tendens bestaat om ten aanzien van huidskleur te idealiseren of te ontkennen. De geïnterviewden zijn zich zeer bewust van de eigen huidskleur en uiterlijke verschillen. Op Curaçao leven de verschillende etnische groepen in 'anders gekleurde clusters' met een eigen cultuur en vinden dat ook geen probleem. Men lijkt met iedereen om te gaan, maar in feite is intieme omgang beperkt tot gelijkgestemden in kleur en opleidingsniveau. Beide groepen (zwart en wit) discrimineren. Zowel zwart als blank worden achtergesteld in werk en relaties. Er is sprake van een raciale en/of gekleurde gelaagdheid in de commerciële en ambtelijke hiërarchische structuren. De slavernij heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van het zwart-witverschil. Zelfs de katholieke kerk heeft in en na de slavernij de kant van de witte machtshebbers gekozen. De conclusie is dan ook dat het zwart-witverschijnsel diep in d e maatschappij is verankerd door de slavernij en door de overdracht van generatie op generatie en derhalve moeilijk veranderbaar. Hoe lichter de huidskleur hoe beter; het koloniale verleden als oorzaak, het minderwaardigheidscomplex als gevolg. Huidskleur en sociale status gaan nog steeds samen. Bewustwording van de verschillende betekenissen van kleur en de relativering hiervan is de eerste stap naar acceptatie van het eigene en gelijkwaardigheid.

Auteur: Valdemar Marcha, Paul Verweel en Jacqueline Werkman

Titel: Kleur bekennen Idealisering en ontkenning van de eigen huidskleur

Uitgeverij: Carib Publishing €15,90