We hebben 351 gasten online

Recensie 'Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren' Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra

Gepost in Recensies

Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra

Het boek ´Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren´ geeft een ooggetuigenverslag van de koningen van Nederland tussen 1813-1890. De beide auteurs hebben de mogelijkheid gehad om het koninklijk archief te raadplegen, zoals ook Fasseur dat heeft kunnen doen voor zijn biografie over Wilhelmina. Toch zit er tussen de manier waarop Fasseur het leven van koningin Wilhelmina beschrijft en de wijze waarop Doriene Hermans en Daniela Hooghiemstra het leven van koning Willem I, Willem II en Willem III beschrijven een verschil. Laat ik daar een voorbeeld van geven. In hun boek wordt verwezen naar de biseksualiteit van Willem II. Voor die biseksualiteit wordt echter maar één bron aangevoerd. Toch spreken de auteurs over ´geruchten over homoseksuele activiteiten´en dat Willem II gechanteerd werd. Maar het feit dat iemand gechanteerd werd betekent nog niet dat die chantage op werkelijkheid gebaseerd was. Men kan zich ook de vraag stellen of het feit dat 'de zedelijke ontwikkeling van WiWil', zoon van koning Willem III en Sofie, die aan 'zelfbevlekking deed en volledig ontspoorde' zo belangrijk is voor de kennis over het koninklijk huis in de 19e eeuw. Eerder geeft het aan hoe in de 19e eeuw over seksualiteit gedacht en gehandeld werd en in die zin is het historisch te verklaren. Los daarvan is ´Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren´ een boeiend boek. Met behulp van beschrijvingen, die meestal niet voor publicatie waren bestemd, door diplomaten, hofartsen, ministers en van de koningen en hun familieleden zelf, krijgt men een goed beeld van hetgeen zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Het boek draagt wel degelijk bij aan de kennis over koning Willem I, Willem II en Willem III. Anekdotes te over waarbij overspel, machtsstrijd, te vroeg overlijden van leden van het Oranjehuis en waanzin van Willem III een rol spelen. Maar uiteindelijk werd door Willem III het huis van Oranje gered door het huwelijk van Koning Willem III, 63 jaar oud, met de toen 20 jarige Emma van Waldeck Pyrmont. Uit die verbintenis werd prinses Wilhelmina geboren waarmee meer dan een eeuw vrouwen het koningschap gestalte zouden geven.

Auteur: Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra

Titel: Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren Ooggetuigen van de koningen van Nederland 1813-1890.

Uitgeverij: ISBN 9789035131149

Zie voor achtergronden van koning Willem III ook Recensie Sophie in Weimar. Een prinses van Oranje in Duitsland