We hebben 111 gasten online

Recensie 'Een Weeskind' A. Pilgrim

Gepost in Recensies

Een Weeskind a pilgrim

De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder de verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen en pleeggezinnen zijn geplaatst. Dit boek dient daarbij als een voorbeeld hoe kinderen daadwerkelijk werden misbruikt. Het autobiografische boek van A. Pilgrim Een Weeskind is een aanklacht tegen de pijn, de angsten en de vernederingen die kinderen te verduren hebben gekregen. Pilgrim schetst de boosheid, frustraties, onverschilligheid, kwaadaardigheid, liefdeloosheid, wraakzucht, hartstochten en vleselijke lusten die nonnen, fraters, broeders en priesters uitleefden op de aan hen toegewezen kinderen. Het boek is een aanklacht tegen de leiding van de R.K. Kerk, die van de wantoestanden geweten kan en moet hebben. Pilgrim heeft het boek geschreven omdat er nog steeds een taboe rust op kindermisbruik in rooms-katholieke weeshuizen en gestichten. Het levensverhaal van het weeskind volgend bekruipt de lezer een gevoel van ongemak. Ongemak omdat de realiteit van de daadwerkelijk door hem beleefde praktijk schokkend is. Schokkend omdat kinderen die zeer kwetsbaar waren juist door hen die hen moesten beschermen misbruikt werden. Pilgrim verontschuldigt zich voor het feit dat de dagelijkse praktijk soms te gruwelijk overkomt. Zijn boek is een terechte en indringende aanklacht tegen allen die zorg voor kinderen lieten uitmonden in het misbruik maken van kinderen. Door het boek wordt niet de indruk weggenomen dat misbruik van kinderen in afhankelijkheidssituaties niet meer voorkomt. De commissie - Samson zal haar eindrapport op 8 oktober 2012 publiceren.

Auteur: A. Pilgrim

Titel: Een Weeskind

Uitgeverij: Elikser ISBN 9789089544506 €19,95