We hebben 265 gasten online

Recensie 'Rolduc De laatste dagen van een kleinseminarie' Twan Geurts

Gepost in Recensies

Rolduc Twan Geurts De laatste dagen van een kleinseminarieTwan Geurts, zelf ook oud-student van Rolduc, schreef na meer dan twee jaar onderzoek, het boek Rolduc De laatste dagen van een klein seminarie. Rolduc was door bisschop Lemmens, bisschop van het bisdom Roermond plotseling, direct na de Tweede Wereldoorlog, tot klein seminarie gebombardeerd. Daarvoor was Rolduc een begrip als landelijk internaat met gymnasium en hbs voor rooms-katholieke elitekinderen uit het hele land. Dit alles paste natuurlijk prima in het herstellen van de oude verzuilde verhoudingen in Nederland. Rolduc werd een opleidingsplaats voor Limburgse jongens die anders nooit op een Gymnasium terecht waren gekomen, maar nu de kans kregen een opleiding te volgen die, zoals uit het boek naar voren komt, zich vaak niet realiseerden dat ze werden opgeleid voor het priesterschap. In de jaren zestig, onder invloed van de ontwikkelingen door het Tweede Vaticaans concilie verandert het kleinseminarie langzaam in een gewone middelbare school. Juist in de jaren zestig is Twan Geurts zelf leerling van Rolduc. In een boeiend betoog schetst Geurts de ontwikkelingen die in de jaren zestig plaatsvinden, waarbij hij gebruik maakt van de vele gesprekken die hij met oud-leerlingen voert. Een verzoek aan oud godsdienstleraar Gijsen, de latere bisschop van Roermond, wordt door deze afgewezen met de woorden 'Ik ben historicus. Ik beperk me graag tot de feiten. Al die persoonlijke verhalen vertekenen de werkelijkheid'. Veel leerlingen van internaten zullen een gevoel van herkenning ervaren bij hetgeen Geurts beschrijft, ook al zaten ze niet op Rolduc, omdat ook op veel internaten in die tijd de 'buitenwereld' niet meer buitengesloten kon worden. Geurts beschrijft uitvoerig de ervaringen van oud-leerlingen, de strijd tussen de docenten, het verlies van het geloof en de kruistocht van Gijsen tegen 'homo-erotische' uitingen en de ongezonde situatie binnen een samenleving, waar de andere sekse natuurlijk geen toegang had. Dat ook in Rolduc sprake was van seksueel misbruik blijkt uit het onderzoek van Geurts overduidelijk. Dat de archivaris van het bisdom Roermond, via de woordvoerder van het bisdom laat weten, dat een verzoek om inzage in het archief niet kan worden gehonoreerd, omdat dat valt onder het hoofdstuk interne bedrijfsinformatie en dus per definitie niet toegankelijk voor buitenstaanders. Gelukkig heeft Twan Geurts zich daardoor niet laten weerhouden zijn onderzoek toch te publiceren.

Auteur: Twan Geurts 

Titel: Rolduc De laatste dagen van een kleinseminarie

Uitgeverij: Balans ISBN 9789460033155 € 18,95