We hebben 101 gasten online

Recensie 'De smaak van de macht' Annemarie Gualthérie van Weezel

Gepost in Recensies

De smaak van de macht Annemarie Gualthérie van Weezel

Annemarie Gualthérie van Weezel heeft in haar boek ´De smaak van de macht´een topprestatie geleverd. Van de eerste tot de laatste bladzijde was ik geboeid in de manier waarop zij er in is geslaagd, de vijf nog levende oud-premiers, openhartig de door haar gestelde vragen, te laten beantwoorden. Niet vergeten dient te worden dat de vijf oud-premiers een periode van meer dan 50 jaar van onze politieke geschiedenis gestalte hebben gegeven. Ongelooflijk hoe in die korte tijd de wereld een heel ander aanzien heeft gekregen, dus ook de politieke werkelijkheid. Van Weezel slaagt er ongelooflijk goed in om juist die veranderde politieke werkelijkheid gestalte te geven. Veel komt natuurlijk aan de orde zoals het feit dat Piet de Jong de Minister-president was die het wekelijkse praatje met de pers introduceerde, Van Agt's moeilijke persoonlijke periode door de Menten -affaire, Lubbers afwijzing als voorzitter van de Europese Commissie door de Duitse Bondskanselier Kohl, die Lubbers houding in de Oder-Neisse kwestie niet accepteerde, Kok's angst na de moord op Fortuyn en Balkenend 's boosheid over het niet nakomen van de afspraken over het ontslagrecht, om maar enkele voorbeelden te noemen. Alle premiers vertellen op eigen wijze hoe ze hun premierschap hebben beleefd en het is de verdienste van de auteur, dat door hun persoonlijke uitspraken, de politieke geschiedenis vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw, nog duidelijker wordt ingekleurd. De proloog van de Belgische oud-premier Mark Eyskens kan ik een ieder aanraden. Hij spreekt onder ander over het gevaar dat politici populair proberen te worden door een nationalistische en anti -Europese weg in te slaan, waarbij op onethische wijze misbruik wordt gemaakt van de om zich heen grijpende multiculturalisering van onze samenleving als gevolg van de toenemende immigratie en xenofobie. Alle oud-premiers geven aan dat Europese samenwerking voor hen de enige weg is in de steeds meer van elkaar afhankelijk wordende wereld. Het is oud-premier Piet de Jong, die als zijn mooiste wapenfeit de totstandkoming van de EEG en het effenen van de weg voor de aansluiting van Engeland bij de EEG noemt. En dat is geheel terecht.

Auteur: Annemarie Gualthérie van Weezel

Titel: De smaak van de macht

Uitgeverij: Conserve ISBN 9789054293217  €17,99