We hebben 156 gasten online

Recensie 'De Gouden Eeuw' Hans Goedkoop & Kees Zandvliet

Gepost in Recensies

De Gouden Eeuw GoedkoopTegelijk met de t.v. serie over De Gouden Eeuw is er bij uitgeverij Waanders ook een boek verschenen. De t.v. serie oogst alom bewondering, voor de manier waarop De Gouden Eeuw, voor het voetlicht wordt gebracht. Het zal niet verbazen dat dit voor het boek ook geldt. De auteurs slagen er goed in het verhaal,van het ontstaan van een Republiek tussen koninkrijken, voor het voetlicht te brengen. Gewesten komen in Opstand tegen de Spaanse koning en hoewel er sprake is van een Tachtigjarige Oorlog, groeit de Republiek uit tot een van de machtigste landen ter wereld. Terecht omschrijven de auteurs de Gouden Eeuw als een proeftuin van onze eigen tijd. Want de economische welvaart van de Republiek was niet mogelijk geworden, als niet zoveel mensen van buiten de Republiek , migranten, vluchtelingen en kooplieden uit bijvoorbeeld Antwerpen, zich in de Republiek hadden gevestigd. Dat er sprake was van een relatieve vrijheid, blijkt wel uit het feit dat katholieken alleen maar bij elkaar konden komen in schuilkerken. Uit het voorbeeld van Dirck Volckertszoon Coornhert, die zich inzette voor godsdienstvrijheid en drukpers, waardoor hij in conflict kwam met calvinistische bestuurders en predikanten, waarna hij, om zijn boeken uit te geven, verhuisde van Delft naar Gouda. Daaruit blijkt dat zelfs binnen het gewest Holland, de vrijheid van stad tot stad verschilde. Dat in die dagen ook al sprake was van misbruik van de ambtelijke functie, blijkt wel uit het voorbeeld van burgemeester Barthold Cromhout van Amsterdam. Deze gebruikte zijn voorkennis, over de plannen voor de vergroting van de stad Amsterdam, om op grote schaal land op te kopen en later voor veel geld door te verkopen aan de stad. In het boek komt zeer veel aan de orde. Natuurlijk de opkomst van de VOC en WIC, het belang van het fluitschip, de strijd tussen Oldenbarnevelt en Maurits, die elkaar nodig hadden. Maar uiteindelijk pleegt  Maurits samen met de steun van Amsterdam en de Staten-Generaal een coup die Oldenbarnevelt letterlijk de kop kost. Maurits was ontevreden over het Twaalfjarig Bestand, maar uiteindelijk werd in 1648 vrede gesloten met Spanje. Door de toenemende handel met de hele wereld, krijgt de Gouden Eeuw nog meer glans, zich uitend in de wetenschap en schilderskunst. Het boek de Gouden Eeuw is voor een ieder, met belangstelling voor het ontstaan van ons land, een aanrader.

 

 

Titel: De Gouden Eeuw

Auteurs: Hans Goedkoop & Kees Zandvliet

Uitgeverij: Waanders in samenwerking met NTR en Amsterdam Historisch Museum  ISBN 9789057308802 € 29,95