We hebben 301 gasten online

Recensie 'Broeder in tijden van Secularisatie' Avellinus Janssens & Ine Molenkamp

Gepost in Recensies

Broeder in tijden van secularisatie Avellinus Janssen

Onlangs is in eigen beheer het boek 'Broeders in tijden van secularisatie' uitgegeven. Auteurs van het boek zijn Broeder Avellinus Janssens, oud-algemeen overste van de Congregatie van de Broeders van Maastricht (FIC) in de periode 1958 tot 1970. Tijdens zijn broederleven maakte hij enkele van de belangrijkste maatschappelijke en religieuze veranderingen mee, en had daarin zelf ook een aandeel. In dit boek stelt hij zich de vraag of er een toekomst is voor een gemeenschap als deze, en hoe die er dan zou uitzien. Ine Molenkamp wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van sociale geschiedenis en sociale bewegingen, interviewde voor dit boek een aantal Nederlandse Broeders van Maastricht en stelde hen vragen over de invloed van de veranderende tijden op hun leven en werk. 

De inspiratie voor dit boek deed Broeder Avellinus Janssens op tijdens de redactiesessies met de redactie van het interne blad van de congregatie, Oriëntatie FIC, waar hij jarenlang hoofdredacteur van was. In 2010 en 2011 kreeg de inhoud concreet vorm in de mondelinge en schriftelijke interviews met een aantal broeders FIC. 

De Broeders van Maastricht is een zogenaamde lekencongregatie en werd in 1840 opgericht te Maastricht door priester Louis Rutten. Dagelijks ervaart deze sociaal bewogen man de verpaupering in Maastricht, waar meer dan de helft van de bevolking is aangewezen op bijstand door liefdadigheid. De congregatie gaat zich toeleggen op het geven van onderwijs. De congregatie groeit voorspoedig en eind 19e eeuw verhuist de congregatie naar een nieuw gebouw, De Beyart, dat dan het moederhuis van de congregatie zal worden. Het ledenbestand van de congregatie groeit voorspoedig en in 1920 besluit men in het toenmalige Nederlands-Indië een missiegebied te openen. Vanaf het einde van de jaren vijftig in de 20e eeuw komen er andere landen bij in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Op het hoogtepunt telt de congregatie bijna duizend leden en wordt onderverdeeld in provincies met aan het hoofd provinciale oversten, waarvan de Nederlandse provincie de grootste is. Onder invloed van de secularisatie, de ontstane hoogconjunctuur en de ontwikkelingen binnen de Nederlandse kerkprovincie - Tweede Vaticaans concilie en het Pastoraal concilie in Nederland -  liep het aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap van de congregatie terug en traden er steeds meer broeders uit. Dermate dat het aantal broeders in de Nederlandse provincie nog maar een fractie was van de grote aantallen van weleer. De redactie van Oriëntatie FIC  zag daarin aanleiding een peiling te doen naar het geestelijk welvaren van de nog levende broeders in Nederland. Van de circa  80 nog in Nederland levende Broeders, de jongste is 60 jaar oud en de meesten zijn die leeftijd ruim gepasseerd, en het boek 'Broeder in tijden van secularisatie' is daar de uitkomst van. Aan de hand van een aantal vragen heeft men geprobeerd daarin helderheid te verkrijgen. Enkele hoofdvragen waren: Hoe ben je bij deze congregatie gekomen? En waarom juist deze?; Welke rol speelden de geloften in jouw leven?;  Persoonlijke beleving; Andere ervaringen en hoe ziet men de toekomst?  Op vrijwillige basis deden een aantal broeders, bijna allemaal anoniem, verslag van hun ervaringen en opvattingen in deze turbulente tijd en geeft het een goed beeld van het gedachten goed van de Nederlandse broeders. Daarnaast hebben naast Avellinus Janssens ook zijn nog levende opvolgers als generaal overste een bijdrage aan het boek geleverd. Het boek is inderdaad een palet van verscheidenheid. Als oud-juvenist, postulant, noviet en tijdelijke medebroeder van 1966-1970 in de Congregatie FIC heeft dit boek mij veel plezier verschaft. Zie voor mijn eigen achtergrond in de Congregatie van de Broeders van Maastricht  Instituut voor techniek en Ambacht St Jozef te Maastricht.

Titel: Broeder in tijden van secularisatie

Auteurs: Avellinus Janssens & Ine Molenkamp

Uitgeverij: In eigen beheer ISBN 9789462283800 € 22,50