We hebben 373 gasten online

Recensie 'Gerard Heineken. De man, de stad en het bier' Annejet van der Zijl

Gepost in Recensies

Gerard Heineken De man, de stad en het bier

Annejet van der Zijl heeft met deze biografie haar faam opnieuw bevestigd. Ze is een begenadigd schrijfster zoals al eerder bleek uit haar biografie over 'Prins Bernard Een Verborgen Geschiedenis' en Anne, het leven van Annie M.G. Schmidt'. Ook kan niet onvermeld blijven het daar haar geschreven boek 'Sonny Boy' dat later ook werd verfilmd. Al in de jaren negentig ontdekte ik een door haar verschenen verhaal in de Haagse Post 'De duivel en de bollenkweker', dat ik voor mijn leerlingen met veel plezier toevoegde als casus in Strafrecht in Historie. Zie deel 23 Casus De duivel en de bollenkweker. Op het einde van deze biografie van Gerard Heineken beschrijft Annejet een gebeurtenis van twintig jaar geleden, waarbij Freddy Heineken haar wees op het belang van geschiedenis en haar aanspoorde het beste uit haar zelf te halen en nooit vanuit angst te leven. Gelukkig heeft Annejet dat gedaan en kunnen we van haar producten genieten. Maar het was Freddy Heineken ook die haar niet toestond, onafhankelijk aan een biografie over zijn leven te schrijven. Dus deed ze het niet. Des te opmerkelijker dat er, met volle medewerking van de familie een biografie kom worden geschreven over Gerard Heineken, de grootvader van Freddy.

Knap werk van Annejet want veel materiaal stond haar niet ter beschikking, want blijkbaar was veel materiaal vernietigd om zoals dat heet 'duistere' familieredenen. Annejet had het geluk dat er veel mensen waren die haar wilden helpen om Gerards leven te reconstrueren aan de hand van de stukjes en beetjes die wél terug te vinden bleken, in bedrijfs - en stadsarchieven, memoires en brieven van tijdgenoten, historische kranten en literatuur uit en over die tijd. De ondertitel van het boek 'De man, de stad en het bier' geeft al aan dat we hier te maken hebben met een man die voor Amsterdam van eminent belang is geweest. Geen wonder dan ook dat niet alleen de levensgeschiedenis van Gerard Heineken uit de doeken wordt gedaan, maar dat we ook een geschiedenis van de ontwikkeling van de stad Amsterdam beschreven zien worden. Annejet spreekt van een tot leven komende ingeslapen stad waarin Gerard Heineken mede gestalte gaf aan wat genoemd wordt 'De Tweede Gouden Eeuw'. We krijgen een beeld beschreven van een land dat ontwaakte in het vierde kwart van de negentiende eeuw door visionairs, waarvan Gerard er een was. Maar naast de passie en daadkracht van Gerard beschrijft Annejet ook de afgunst, chantagepogingen en schandaal. Na lezing van de biografie is het ongelooflijk dat deze Gerard maar 51 jaar oud werd, gezien hetgeen hij voor Amsterdam betekent heeft. Hij werd als een van de eerste begraven op Zorgvlied. Maar zijn pioniersarbeid, waarvoor hij terecht een plaats krijgt in de geschiedenis, heeft gemaakt dat Freddy Heineken uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog weer een meerderheid van de aandelen verwierf en Heineken uitbouwde tot een bedrijf dat in 170 landen actief is. 

Titel: Gerard Heineken De man, de stad en het bier. 

Auteur: Annejet van der Zijl

Uitgeverij: Querido/Bas Lubberhuizen ISBN: 9789021455440 € 19,90