We hebben 242 gasten online

Recensie 'Het album van de Eerste Wereldoorlog' Guus de Vries

Gepost in Recensies

Na het bezoek aan museum 'In Flanders Fields' kocht ik dit boek in de museumwinkel van het museum. Na enige aarzeling, de prijs was € 38, besloot ik toch het boek te kopen. Achteraf ben ik daar heel blij mee. De titel belooft veel, maar de verwachtingen worden echt bewaarheid. Wat een degelijk boek en een uitmuntend verzameling van niet minder dan 500 prentbriefkaarten met uitleg, maar ook een historisch zeer goede presentatie van de historische werkelijkheid. Zeker nu het 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak een waardevolle bijdrage aan de geschiedschrijving, wat er al over deze oorlog geschreven is. De deskundigheid druipt er van af.

In twaalf hoofdstukken wordt de Eerste Wereldoorlog in al zijn facetten uit de doeken gedaan en krijgt men een uniek beeld van hetgeen zich daadwerkelijk heeft voortgedaan. Tijdens de oorlog traden er geleidelijk veranderingen op in de aard van de afbeeldingen op de kaarten. In de eerste fase lag de nadruk vooral op vaderlandsliefde, de onoverwinnelijkheid vaan het eigen leger en de trouwe bondgenoten, de minderwaardigheid van de tegenstander, en de overtuiging dat Parijs of Berlijn snel veroverd zou zijn. Nadat de strijd in het westen was vastgelopen, verschenen er steeds meer kaarten die de vijand belachelijk maakten en tot haat aanzetten. In de eerste jaren waren ook kaarten met afbeeldingen van de 'grote mannen' populair, die dankzij hun bijzondere eigenschappen hun legers snel naar de overwinning zouden leiden. Toen dat niet het geval bleek, nam het enthousiasme en het aantal kaarten snel af. Datzelfde gold voor kaarten waarop de tegenstander als idioot, lafaard of slappeling werd voorgesteld. Aan het front bleek de werkelijkheid wel anders. Het zwaartepunt verschoof geleidelijk naar kaarten met afbeeldingen die het dagelijks leven van de soldaten in loopgraven toonden en kwam er meer aandacht voor het thuisfront. De prentbriefkaarten kunnen in acht categorieën worden ingedeeld. Guus de Vries heeft met dit boek een topprestatie geleverd.

Titel: Het album van de Eerste Wereldoorlog

Auteur: Guus de Vries

Uitgeverij: S.I. Publicaties BV ISBN 9789078521075 € 38