We hebben 395 gasten online

Recensie 'Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België' 1940-1945 Griffioen en Zeller

Gepost in Recensies

Jodenvervolging in Nederland,Frankrijk en België 1940-1945

Dit proefschrift, al verschenen in het voorjaar van 2011, verdiend inderdaad meer aandacht. Historici hebben zich al jaren beziggehouden met het opmerkelijke verschil in de percentages omgekomen joden uit Nederland(75%)vergeleken met de percentages omgekomen joden uit België(40%) en Frankrijk(25%). (Maar vaak wordt ook de vergelijking gemaakt met Denemarken). In dit uitmuntende proefschrift maken Pim Griffioen en Ron Zeller een studie over de overeenkomsten, verschillen en oorzaken tussen Nederland, Frankrijk en België. In de verantwoording van hun onderzoek betogen de auteurs dat de meerwaarde van de drielandenvergelijking is, dat naast nieuwe inzichten in het algemeen, explicieter factoren aan het licht kan brengen die de landelijke verschillen verklaren.

Dat is ook de reden waarom men nadrukkelijk aandacht besteed aan de achtergrond en bredere context van de ontwikkelingen in Frankrijk. Dat land was niet zoals België en Nederland volledig bezet.

Titel: Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België 1940-1945 Overeenkomsten, verschillen , oorzaken.

Auteurs: Pim Griffioen & Ron Zeller

Uitgeverij: Boom ISBN 0789085068112 € 52,50 

Zie voor een uitgebreide beschrijving: Overeenkomsten, verschillen en oorzaken. Een vergelijking van de Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België