We hebben 84 gasten online

Recensie 'Kroongetuige DNA' Meulenbroek & Poley

Gepost in Recensies

Kroongetuige DNA Meulenbroek en Poley

Vierentwintig jaar na de introductie van het DNA-onderzoek bij misdaad- en identificatieonderzoek in Nederland leek het de auteurs Lex Meulenbroek en Paul Poley een uitgelezen moment om uitvoerig stil te staan bij de bijzondere geschiedenis ervan. Kroongetuige DNA meent de lezer mee naar het verleden, het heden én de toekomst van het forensisch DNA-onderzoek. In 'Kroongetuige DNA Onzichtbaar spoor in spraakmakende zaken' is een unieke geschiedschrijving: nooit eerder is op deze manier de ontwikkeling van forensisch DNA-onderzoek in een land beschreven. Nederland is inmiddels een van de toonaangevende landen in forensisch DNA-onderzoek.

Al eerder verscheen in 2000 van de hand van Siem Eikelboom 'De genetische vingerafdruk' De waarde van DNA als opsporingsmiddel en in 2006 'Dood Spoor' van de auteurs Marian Husken en Freke Vuijst. Maar met Kroongetuige DNA is onomstotelijk vastgesteld dat forensisch DNA onderzoek niet meer is weg te denken uit onze samenleving.

DNA is de drager van onze erfelijke eigenschappen, de blauwdruk van ons leven. Het was de Engelsman Alec Jeffreys die in de jaren tachtig van de twintigste eeuw ontdekte dat DNA een essentiële rol zou kunnen vervullen bij misdaad-- en identificatieonderzoek. DNA is van belang bij het vinden van de dader, het vrijpleiten van een verdachte en het identificeren van een onbekende dode. Bij misdaadonderzoek gaat het dus niet alleen om het opsporen van daders, maar ook het vrijpleiten van verdachten. Het forensisch DNA-onderzoek heeft zich sinds de introductie stormachtig ontwikkeld. Parallel daaraan diende de wetgever het mogelijk te maken dat de ontwikkeling van het DNA-onderzoek ook door wetgeving geïmplementeert kon worden in de strafrechtpraktijk. Aan de  van bekende misdrijven schetsen de auteurs de ontwikkeling in het DNA onderzoek. De auteurs beschrijven naast de strafzaken, door middel van kaders, hoe het DNA onderzoek zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld, zodat de lezer zich uitstekend kan oriënteren. De ontwikkeling in het DNA onderzoek maakt dat tegenwoordig naast het standaard autosomale DNA-onderzoek en het Y-chromosomale DNA onderzoek ook Mitochondriaal DNA-onderzoek mogelijk is. De snelheid van forensisch DNA-onderzoek zal toenemen. 

In de toekomst zullen door de ontwikkeling van DNA  bij misdaad- en identificatieonderzoek brede en maatschappelijke discussies moeten worden gevoerd. Want waar ligt de grens tussen privacy aan de ene kant en het belang voor opsporing en veiligheid aan de andere? Een ander onderzoeksveld waar in de toekomst meer gebruik van zal worden gemaakt, is het RNA-onderzoek. Voorheen kon men van sporenmateriaal alleen vaststellen of het bloed, sperma, speeksel of haren betrof. Met RNA-onderzoek kunnen meer types celmateriaal worden vastgesteld. Forensisch DNA -onderzoek bij misdaad- en identificatieonderzoek heeft zich definitief een plaats verworven en zal in de toekomst nog een steeds grotere rol gaan vervullen. 

Titel: Kroongetuige DNA Onzichtbaar spoor in spraakmakende zaken

Auteurs: Lex Meulenbroek en Paul Poley

Uitgeverij: Bezige Bij ISBN 9789023489320 € 22,50