We hebben 125 gasten online

Recensie 'Parijs 1919' Margaret MacMillan

Gepost in Recensies

Parijs 1919 MacMillan

Nu het dit jaar 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, wordt er in veel landen stil gestaan bij deze zo belangrijke gebeurtenis. In 1815, tijdens het Congres van Wenen, probeerden de grote landen een machtsevenwicht te bereiken, waardoor deze landen hun machtspositie zouden kunnen behouden. Uiteindelijk bleek dat het juist die landen waren die, nadat de wapenstilstand op het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918 tot stand was gekomen, niet meer als zodanig zouden blijven bestaan. Tsaristisch Rusland, het keizerrijk Duitsland, het Turkse Rijk en het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk zouden als  zodanig ophouden te bestaan. De gevolgen van het einde van de Eerste Wereldoorlog waren zeer ingrijpend en Margaret MacMillan komt de verdienste toe deze gevolgen nog eens duidelijk te schetsen. Algemeen wordt gesteld dat de Vrede van Versailles, de kiem in zich droeg voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Feit is dat veel problemen waar we nu nog mee worstelen hun oorsprong vinden in de besluiten die genomen werden door de grote leiders uit de tijd, President Woodrow Wilson van de VS, David Lloyd George premier van Engeland en Georges Clemenceau minister- president van Frankrijk.

De lappendeken van nieuwe staten die ontstonden in Europa en de huidige situatie in het Midden Oosten zijn daar voorbeelden van. Vooral de achterliggende motieven van de toenmalige Grote Drie worden door MacMillan uitvoerig beschreven. Wie was er eigenlijk gelukkig met de overeenkomst van Versailles. Alleen diegenen die in Centraal Europa op basis van de verleende zelfbeschikking eindelijk hun eigen zelfstandige staat konden opbouwen. Zestig miljoen mensen hadden met de vredesconferentie wel een eigen staat gekregen, maar 25 miljoen waren door de vorming van nieuwe staten tot een minderheid geworden. De Vrede van Versailles is volgens veel auteurs die er over geschreven hebben één groot spel van contradicties. De grote leiders blijken ook maar gewone mensen te zijn, die zich in feite door tal van zaken lieten leiden. Door Duitsland verantwoordelijk te stellen en hard te straffen werd door de Grote Drie uit het oog verloren dat een vijand die eenmaal verslagen is niet ook nog eens een overeenkomst kon worden opgelegd die tot verbittering zou leiden. In maart 1918 had Duitsland de oorlog in het oosten nog gewonnen, het verdrag van Brest-Litowsk, en in november 1918 bleek dat ze de oorlog hadden verloren. Uiteindelijk zou de wereld in een Tweede Wereldoorlog terechtkomen met nog vernietigender gevolgen voor veel mensen. 

Titel: Parijs 1919 Zes maanden die de wereld veranderden. 

Auteur: Margaret MacMillan 

Uitgeverij: Mouria ISBN 9789045850023