We hebben 142 gasten online

Recensie 'De mannen van de droomfabriek' Ineke Holtwijk

Gepost in Recensies

De mannen van de droomfabriek Ineke Holtwijk

'De mannen van de droomfabriek' is het verhaal achter het succes van de Postcodeloterij. Ineke Holtwijk kreeg van Boudewijn Poelmann, een van de vier oprichters van de Postcodeloterij, eind 2008 het verzoek om een boek te schrijven over de Postcodeloterij. Ze zei ja, mits. Dat mits sloeg op het feit dat ze het boek wilde schrijven naar eigen inzicht. Poelmann zei dat meteen toe. Wat daarbij opvalt is dat Novamedia aan Ineke Holtwijk een werkbeurs zou verschaffen (uiteindelijk € 65.000) , - lijkt contradictionair - en volledige medewerking zou verlenen bij het vergaren van informatie. Waarbij Novamedia zich niet met de inhoud zou bemoeien. Feit was dat er geen bedrijfsarchief was en dat reconstructie van het verleden daarom voornamelijk gebaseerd wordt op interviews met betrokkenen, aangevuld met snippers informatie die Holtwijk binnen en buiten het bedrijf aantrof. Uiteindelijk interviewde ze meer dan tachtig personen, zowel (oud-) medewerkers als buitenstaanders. Het onderzoek richtte zich vooral op het verleden en omdat er veel te doen is geweest over de verdiensten van Novamedia en van de oprichters, wilde Holtwijk de managementcontracten van de Postcodeloterij en de jaarrekeningen inzien.

De jaarrekeningen geven namelijk inzicht in hoeveel de Postcodeloterij werkelijk aan Novamedia betaalde (voor diensten als bonus) en hoeveel dividend Novamedia uitkeerde aan zijn aandeelhouders. Opvallend is het daarbij dat oudere jaarrekeningen, van voor 2002, niet door Novamedia werden verstrekt en ter inzage werden gegeven. En ook kwam geen antwoord op de vraag hoeveel Novamedia in die jaren als extra uitkeringen ontving (een percentage op inbellen door tv- kijkers en later en percentage op gesponsorde prijzen). Dat na voltooiing van het manuscript Boudewijn Poelmann liet blijken dat het boek duidelijk niet zijn versie was van de gebeurtenissen en dat bijna direct na zijn reactie, dat allerlei onderzochte feiten 'onjuist' en 'kul' waren, geeft al aan dat dit boek niet door hem was geautoriseerd. Opmerkelijker is dat niet lang daarna drie interviewers, bezwaren gingen maken en gerechtelijke stappen aankondigden. Dat Joop van den Ende ook bezwaar maakte konden we inmiddels uit de pers vernemen. Hij dreigde het boek uit de handel te willen laten nemen. Overigens het boek is in de boekhandel gewoon verkrijgbaar.

Hoe kon in vijfentwintig jaar de Postcode loterij uitgroeien tot het conglomeraat waaruit het nu bestaat?  Want naast de Postcodeloterij behoort ook tot Novamedia de Bankgiroloterij en de Vriendenloterij. Daarnaast, na veel mislukkingen, is er nu ook een postcodeloterij in Zweden en Groot-Brittannië. Hoe is het mogelijk dat, hoewel bedrijven in Nederland gemiddeld zeven jaar bestaan de Postcodeloterij na vijfentwintig jaar nog bestaat en niet meer weg te denken is. Ineke Holtwijk beschrijft dat de opkomst ervan veel kenmerken vertoond van een familiebedrijf. Maar een familiebedrijf dat marketingtechnisch uitermate goed zichzelf wist te promoten. Denk aan de direct mailing en de later ontwikkelde tv-formats. Maar ook het inzetten van bekende Nederlanders, later wereldburgers, die daarvoor ruimschoots werden betaald. Het resultaat is dat na vijf en twintig jaar de holding in Nederland en de postcodeloterijen in Groot-Brittannië en Zweden, sinds hun oprichting meer dan zeven miljard euro schonken aan goede doelen. Hoe dat zo kon uitgroeien wordt door Ineke Holtwijk uitstekend beschreven en het boek dient eigenlijk door elke houder van postcodeloten te worden gelezen. Wellicht kan men het boek cadeau doen om zo de houders van postcodeloten weer langer aan zich te binden. Want daar is het toch allemaal om begonnen: geld voor goede doelen: ja natuurlijk. Maar uit het boek blijkt ook duidelijk dat andere doelen ook niet moeten worden onderschat.

Titel: De mannen van de droomfabriek. Het verhaal achter het succes van de Postcodeloterij.

Auteur: Ineke Hotltwijk

Uitgeverij: Balans ISBN 9789460032011 € 19,95