We hebben 141 gasten online

Recensie 'Eigen meester, niemands knecht' Cees Fasseur

Gepost in Recensies

eigen meester, niemands knecht Cees Fasseur

'Eigen meester, niemands knecht' is de door Cees Fasseur geschreven biografie over het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy, de Minister-President van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Cees Fasseur heeft al eerder biografieën geschreven zoals over koningin Wilhelmina: 'Wilhelmina de jonge koningin' en 'Wilhelmina krijgshaftig in een vormeloze jas', en nadat na deze publicaties nieuwe brieven opdoken, ontving hij honderden reacties en anekdotes die Fasseur aanleiding gaven om het boek 'Wilhelmina Sterker door strijd' te publiceren. Daarnaast schreef Cees Fasseur ook het boek:' Juliana & Bernhard Het verhaal van een huwelijk'. De jaren 1936-1956. Het was dus aan Fasseur wel toevertrouwd om een biografie over minister-president Gerbrandy te schrijven (1885-1961). 

Gerbrandy was minister-president van 1940-1945 van een regering die zich niet in Nederland bevond, maar in Engeland, omdat ons land door Nazi-Duitsland was bezet en de toenmalige regering onder leiding van de Geer, uitweek naar Engeland. Door de Duitse bezetting kon het parlement haar taak niet vervullen en was er sprake van het feit dat parlementaire controle op de regering dus onmogelijk was. Democratische controle ontbrak en dat zou gedurende de oorlogsjaren een steeds sterkere rol gaan spelen, vooral doordat het staatshoofd Wilhelmina een steeds grotere rol voor zichzelf zag weggelegd in het naoorlogse Nederland. Wilhelmina had graag de plaats van de volksvertegenwoordiging ingenomen. Wilhelmina kwam in Londen vele malen in aanraking en aanvaring met Gerbrandy. Een man volgens Fasseur groot en onbuigzaam van karakter, koppig en eigenzinnig. Het leek Fasseur dus een logische stap om na een biografie van Wilhelmina er ook een over Gerbrandy te schrijven.Die zou onder meer een nieuw licht kunnen werpen op het in de loop van de oorlog escalerende conflict tussen hen beiden. Al in zijn inleiding wordt door Fasseur gesteld dat Gerbrandy zijn leven lang een dwarsligger en een vat vol tegenstrijdigheden was.

Zie voor een uitvoerige beschrijving

'Eigen meester, niemands knecht' Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy' Cees Fasseur

Titel: Eigen Meester, niemands knecht Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Auteur: Cees Fasseur

Uitgeverij: Balans ISBN 9789460038259 €