We hebben 268 gasten online

Recensie 'Achteraf bezien. Memoires van een diplomaat en politicus' Bernard Bot

Gepost in Recensies

Achteraf Bezien Bernard Bot

Nederlandse politici gaan in de regel, na het beëindigen van hun publieke leven, er niet toe over hun ervaringen op te schrijven en te publiceren. In het buitenland ligt dat wel anders. Dat is eigenlijk jammer. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Bernard Bot is zo'n uitzondering. Na een lang werkzaam leven als Nederlandse diplomaat ging hij met pensioen. Maar tot zijn verrassing werd hij gevraagd als minister van Buitenlandse Zaken en vervulde dat ambt inde kabinetten Balkenende II en III. Geboren in Nederlands-Indië maakt hij als kind de Japanse bezetting mee. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog keerde het gezin Bot terug naar Nederland. Daar zou zijn leven verder inhoud krijgen door zijn opleiding in het zogenaamde diplomatenklasje van Buitenlandse Zaken. Als diplomaat vervulde hij functies in Argentinië, de Duitse Democratische Republiek, na de erkenning van de DDR door Nederland en Turkije. Daarna werd hij secretaris-generaal op het ministerie van buitenlandse Zaken en Permanent vertegenwoordiger in Brussel, bij de NAVO en de EU. Waarna hij werd gevraagd Nederland als minister van Buitenlandse Zaken te dienen. Bernard Bot werd herhaaldelijk gevraagd of hij zijn memoires niet wilde schrijven. Hem werd aangeboden een professionele biograaf mee te laten schrijven. Maar van dat aanbod wilde hij geen gebruik maken. Bot heeft geprobeerd zoveel mogelijk zijn ervaringen en visies in eigen woorden weer te geven.

Maar al snel bleek het schrijven van zijn memoires een zwaardere opgave te zijn dan hij zich had voorgesteld. Hij ontdekte dat het riskant was uitsluitend op zijn geheugen af te gaan.Dat betekende dat hij al snel overging op archiefonderzoek en tot het nalezen van officiële documenten. Een en ander was een tijdrovende bezigheid, maar het resultaat mag er zijn. De lezer krijgt een prima overzicht van de manier waarop een diplomaat zijn land dient en krijgt daarbij een prima inkijk in de functie van een minister van Buitenlandse zaken. Daarbij komt dat de wereldgeschiedenis vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw tot en met zijn ministerschap en daarna uitvoerig aan de orde komt. Ondanks het feit dat Nederland een klein land is heeft ons land wel degelijk een rol te vervullen. Was het Luns niet die eerder al zei dat Nederland als klein land toch juist veel buitenland kent. Wij kunnen als klein land niet zonder het buitenland en moeten wel op een aantal gebieden samenwerken met andere landen. De uitkomst van de Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan de neutraliteit van ons land. Vandaar dat Bot als diplomaat en minister Real-politiek voorstond. Dat geldt voor onze samenwerking binnen de EU en NAVO en door de deelname van Nederland aan de strijd in Irak - waarvan hij zich achteraf afvraagt of we toen wel de juiste beslissing namen -, en Afghanistan. Prachtig is ook dat door de ervaringen tijdens zijn diplomaten loopbaan en ministerschap men ook een goede indruk krijgt van tal van andere bekende politieke ambtsdragers en collega's. Kortom een zeer boeiend boek en daardoor een aanrader. Het zou prettig zijn als meer oud-bewindslieden in Nederland memoires zouden publiceren.

Titel: Achteraf bezien. Memoires van een diplomaat en politicus.

Auteur: Bernard Bot

Uitgeverij: Prometheus ISBN 9789035143920 € 29,95