We hebben 111 gasten online

Recensie 'Pluche' Politieke memoires Femke Halsema

Gepost in Recensies

Pluche Femke Halsema

Femke Halsema heeft met deze politieke biografie een bijdrage geleverd aan het beschrijven van de politieke geschiedenis over een periode die met recht turbulent kan worden genoemd. In 1998 werd Femke Halsema Kamerlid voor Groen Links en vanaf 2002 tot 2011 was ze fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. Groen Links ontstond in 1989 uit een aantal kleine linkse partijen zoals de EVP (Evangelische Volkspartij), de PPR (Politieke Partij Radicalen), de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) en de CPN (Communistische Partij van Nederland). Halsema was een van de eerste Kamerleden van Groen Links die niet afkomstig was uit de voormalige bloedgroepen. Daarnaast was ze in de periode van haar fractievoorzitterschap de enige vrouw die de positie van fractievoorzitter bekleedde. Ze volgde eind 2002 Paul Rosenmöller op als fractieleider van Groen Links. Zelf beschrijft ze dat dit fractievoorzitterschap door omstandigheden in haar schoot is gevallen zonder dat er een diepe wens om 'het gezicht' van Groen Links te zijn.

 Voordat Femke Halsema lid wordt van Groen Links was ze werkzaam voor de PvdA. Het is dan ook de PvdA die haar vaak verwijt verraad te hebben gepleegd. Dat werpt ze verre van zich en stelt dat 'men trouw is aan  de eigen opvattingen, en aan je vrienden en familie, maar niet aan een politieke organisatie'. Haar carrière valt toevallig samen met de meest gedenkwaardige historische periode sinds de Tweede Wereldoorlog die begon met de aanslag op de Twin Towers, de moord op Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh, de paspoortaffaire rond Ayaan Hirsi Ali en de opkomst van Geert Wilders.

 Ze zou twaalf en een half jaar Kamerlid zijn. Het steekt Femke Halsema dat politici van hun menselijkheid worden ontdaan en voornamelijk gezien worden als een aparte kaste van zakkenvullende,egoïstische nietsnutten voor wie spot nog te mild is. Dat, stelt Femke, doet onrecht aan de mensen die Den Haag bevolken en die zij heeft leren kennen als ambitieuze, goed bedoelende en feilbare mensen, op een enkeling na. In het ontmenselijken van politici schuilt volgens Femke een democratisch gevaar. Politiek vergt volgens haar de bereidheid om te falen en af en toe flink in je hemd te staan.

Ze heeft deze politieke memoires geschreven als een herinnering aan haar politieke jaren, aan de hoogtepunten maar ook aan de dieptepunten, aan de momenten van triomf maar ook om de vele fouten en tegenslagen die ertegenover stonden. Haar belangrijkste les in de eerste harde jaren is de scheiding die ze moet leren aanbrengen tussen politiek en persoonlijk conflict. Elk democratisch compromis verlangt dat je je verplaatst in de opvattingen van de ander, hoe weerzinwekkend je die soms ook vindt. Als politicus beschrijft Halsema wordt je gewantrouwd en hangt het verwijt van leugenachtigheid altijd in de lucht. Van een mens van vlees en bloed die soms stellig is, af en toe twijfelt en zich ook weleens vergist, verander je voor de buitenwereld in een politiek dier, dat scrupuleus wil overleven en de macht wil hebben. Als ze ervarener wordt in het parlementaire werk leert ze zich er beter mee te verzoenen dat dit de prijs is die je betaalt voor de bevoorrechte positie die je inneemt. 

Haar politieke memoires zijn het waard door veel mensen te worden gelezen. Vooral ook omdat Femke Halsema aangeeft dat er 'een plicht tot optimisme' is. Daarmee verwijst ze naar de uitspraak van Karl Popper. Halsema heeft zich altijd tegen pessimisme verzet, en nog meer tegen cynisme. Ze vindt dat het antwoord op angst en somberte in onze samenleving mag geen beklemming en repressie zijn. Nee, we moetem juist onze vrijheid versterken en vieren. Zoeken naar vrijheid was haar leidraad in al die jaren van politieke en maatschappelijke turbulentie. Hoe kunnen we er voor zorgen dat juist nu, terwijl de omstandigheden lastig zijn, mensen meer kansen krijgen, meer keuzevrijheid? Daarbij hoort volgens Halsema dat je het vrije woord verdedigt, ook en vooral voor je politieke tegenstanders. ' Hoe onbeschaafd en oeverloos de woordenstroom soms ook is'. 

Titel: Pluche Politieke memoires

Auteur: Femke Halsema

Uitgeverij: Ambo Anthos ISBN 9789026328060 € 19,99