We hebben 329 gasten online

Recensie 'Joke Smit Biografie van een feministe' Marja Vuijsje

Gepost in Recensies

Joke Smit Biografie van een feministe Marja Vuijsje

Joke Smit zal voor altijd het boegbeeld blijven van de Tweede Feministische Golf en een van de medeoprichters van Mam Vrouw Maatschappij. Marja Vuijsje heeft een meer dan goede biografie geschreven. Ze kon daarbij gebruik maken van vele tientallen cassettebandjes waarop Joke Smit haar herinneringen heeft vastgelegd, nadat ze terminaal ziek was geworden. Toch schrijft Marja Vuijsje dat ze zich niet gebaseerd heeft op de bouwstenen die Joke Smit zelf aanleverde. De cassettebandjes vormden een belangrijke bron van informatie, maar geven vooral een beeld van de manier waarop Joke Smit haar leven bezag, toen ze wist dat ze er niet lang meer zou zijn.

De herinneringen van de zevenenveertigjarige Joke Smit waren gekleurd, door de periode waarin ze die naar boven liet komen: ze was terminaal ziek en vaak boos omdat ze een voortijdige dood zou sterven. Naast de cassettebandjes was er heel veel materiaal waarvan Marja Vuijsje gebruik heeft kunnen maken. Honderden brieven uit de tijd dat ze als au pair in de jaren vijftig naar Parijs ging, maar ook haar poëziealbum en een dagboekje dat ze bijhield tijdens de Hongerwinter. Een groot deel van de informatie die Marja Vuijsje gebruikte komt uit het, nog niet helemaal geordende, Joke Smit Archief, dat is onder gebracht bij Jeroen de Wildt, haar laatste partner en de beheerder van haar nalatenschap. Marja Vuijsje hecht er aan te stellen dat het haar visie is op Joke Smit. De rode lijn die haar trof was de discrepantie tussen haar radicale feministische ideeën en de tamelijk gematigde, praktische oplossingen die ze aandroeg. Het was een discrepantie die Marja Vuijsje ook zag in het persoonlijk leven van Joke Smit.

Omdat Smits eigen mars door de instituties steeds gepaard ging met een mars door de PvdA, heeft Vuijsje in dit boek ook aandacht besteed aan de mate waarin het feminisme aansloeg bij die partij. Maar aldus Vuijsje, deze biografie is geen puur politiek boek Ook haar privéleven en haar persoonlijke ontwikkeling komen aan bod. Het persoonlijke leven van Joke Smit is door Vuijsje zoveel mogelijk geplaatst in de context van de periode waarin ze leefde: een tijd waarin Nederland veranderde van een verzuilde maatschappij met strik gescheiden rollen van mannen en vrouwen in een moderne welvaartsstaat waarin de sekseverhoudingen minder vast kwamen te liggen. Het leven van Joke Smit kan voelbaar maken hoe het kwam dat juist toen zoveel vrouwen haar onbehagen deelden.

Titel: Joke Smit Biografie van een feministe

Auteur: Marja Vuijsje

Uitgeverij: Olympus ISBN 9789046708132 € 6,90