We hebben 378 gasten online

Recensie 'Slow beleggen' Peter van der Slikke

Gepost in Recensies

Slow beleggen Peter van der Slikke

In de stortvloed van boeken over beleggen is dit nu eens een nuchter en zakelijk boek. De auteur kiest voor langetermijnbeleggen: slow beleggen en daarbij moet men denken aan zo'n 12 tot 15 jaar. Dus hij gaat niet voor de waan van de dag. In 365 stellingen, adviezen en wetenswaardigheden over beleggen wordt een en ander onderbouwd. Daarbij is hij voorstander van indextrackers, waarbij het vermogen spreiden over verschillende indexstijlen een goede en welkome aanvullende vorm is van risicospreiding. Indexbeleggen is geen doel op zich, maar een manier om tegen lage kosten internationaal goed gespreid in kwaliteit belegd te zijn. Daarbij belegd hij in de VS en Europa, omdat de markt in China nog te kwetsbaar is. Passief beleggen levert op termijn altijd een superieur rendement op waarbij men zich moet realiseren dat rendementen altijd weer op hun gemiddelde terecht komen, 'mean reversion' wordt dit genoemd.

De auteur is van mening dat het klachteninstituut Financiële Dienstverlening voor consumenten beter is dan de rechtbanken omdat de laatste blijkbaar onvoldoende toegerust zijn om binnen redelijke termijn en op een adequate manier uitspraken te doen. De belangrijkste eigenschappen van succesvolle beleggers zijn: een goed incasseringsvermogen, durven loslaten, durven vertrouwen op de eerder vastgestelde beleggingshorizon, durven vasthouden aan de uitgezette strategie en verder vooral heel veel geduld. Bij verstandig beleggen hoort ook een verantwoord en rustig afbouwbeleid. Dat is een belangrijk voordeel van écht en passief beleggen. Het boek bevat ook nog een verklarende woordenlijst en enkele leestips.

Titel: Slow Beleggen

Auteur:Peter van der Slikke

Uitgeverij: Hayst^ck ISBN 9789461261908 € 24,50