We hebben 121 gasten online

Recensie 'Een kleine stad bij Auschwitz' Gewone nazi's en de Holocaust Mary Fulbrook

Gepost in Recensies

een kleine stad bij Auschwitz Mar

Dit boek van Mary Fulbrook is een mijlpaal in de historiografie van de Holocaust.Wie is Mary Fulbrook? Zij is hoogleraar Duitse geschiedenis aan University College London. Oorspronkelijk was Fulbrook bezig aan haar boek Dissonant Lives: Generations and Violences through the German Dictatorships., waarbij ze in eerste instantie van plan was een aantal familiedocumenten te gebruiken om binnen de casus te belichten, maar gaandeweg kwamen er zulke belangrijke vragen bij haar op dat ze besloot een apart onderzoek te doen, dat uiteindelijk zou uitmonden in Een kleine stad bij Auschwitz, Gewone Nazi's en de Holocaust. Centraal staat daarbij het stadje Bedzin in Zuid-Polen dat slecht veertig kilometer van Auschwitz is verwijderd. Niet minder dan 85.00 Joden uit die streek zijn van daaruit getransporteerd naar Auschwitz en daar vergast.

Vanaf het najaar van 1939 beschrijft Fulbrook wat er zich precies heeft afgespeeld totdat het gebied 'Judenrein' werd verklaard. Centraal daarbij staat de rol van de bestuursambtenaar Udo Klausa. Deze behoorde niet tot de directe daders maar maakte wel deel uit van de grote groep civiele beambten die door hun gezagsgetrouwheid de Holocaust in hoge mate hebben gefaciliteerd. Speciaal daarbij is dat ze Klausa persoonlijk heeft gekend waardoor de historica zichzelf de vraag stelt of ze objectief genoeg in staat is op vakkundige historische juiste wijze de daden te beschrijven. Aan de hand van talrijk archiefmateriaal schetst ze de gebeurtenissen die er uiteindelijk toe zouden lijden dat 3 miljoen Poolse Joden werden omgebracht. Oorspronkelijk fatsoenlijke mensen blijken in de praktijk uit te groeien tot instrumenten van de uitvoerders van de Holocaust met alle gevolgen van dien. Het blijkbaar niet te stuiten proces moet een waarschuwing zijn. Dat is duidelijk na deze uitmuntende studie van Mary Fulbrook. In dit geval worden de gebeurtenissen in Polen beschreven, maar haar studie kan zo model staan voor hetgeen er in Nederland heeft plaatsgevonden,waar men zich uiteindelijk nu vooral de vraag stelt hoe het mogelijk is dat meer dan 100.000 Joodse medeburgers nooit meer terugkwamen uit de vernietigingskampen. Ook in Nederland voerden ambtenaren gewoon uit wat hen werd opgedragen. 

Titel: Een kleine stad bij Auschwitz. Gewone nazi's en de Holocaust.

Auteur: Mary Fulbrook

Uitgeverij: Bezige Bij ISBN 9789023476795 € 12,50