We hebben 334 gasten online

Recensie 'Je ziet mij nooit meer terug' Sonja Barend

Gepost in Recensies

Je ziet mij nooit meer terug Sonja Barend

Sonja Barend heeft zo'n veertig jaar lang allerlei programma's op de Nederlandse televisie gepresenteerd en werd zelfs koningin van de Nederlandse Talkshow genoemd. Zij deed dat op zo'n goede wijze dat er zelf een Sonja Barend Award in het leven is geroepen, waarmee huidige presentatoren worden geëerd. Mensen die, als ze de memoires van Sonja gaan lezen, denken dat ze een chronologisch overzicht zullen krijgen van al haar jaren als presentatrice zullen dat niet aantreffen. Natuurlijk wordt daarbij wel stilgestaan, maar centraal in deze memoires van Sonja staat toch haar Joodse achtergrond en de gevolgen van het feit dat haar vader tijdens de Tweede Wereldoorlog plotseling werd opgehaald, door twee keurige Nederlandse mannen. De titel van het boek verwijst dan ook naar de laatste uitspraak van haar vader toen deze werd gearresteerd: 'Je ziet mij nooit meer terug'. Na lezing van Sonja's memoires blijkt hoe intens Sonja haar hele leven lang antwoord wilden hebben op een aantal vragen over het lot van haar vader en moeder in oorlogstijd.

Maar juist op de belangrijkste vragen krijg ze van haar moeder geen antwoord of ze durft bepaalde vragen niet aan haar moeder te stellen. Want waarom liet haar moeder de twee mannen weten dat haar vader thuis was? Waarom leefde ze niet bij haar moeder in Amsterdam maar bij een tante en haar grootouders.  Als Sonja er uiteindelijk achter komt dat ze Barend als achternaam heeft, probeert ze er achter te komen wat er nu precies allemaal is gebeurd en stuit er dan op dat haar moeder in de oorlog al gescheiden blijkt te zijn van haar vader. Waarom deed haar moeder dat, haar vader beschuldigen van overspel, terwijl hij al in 1942 was weggevoerd en uiteindelijk in Auschwitz werd vermoord. Geen genoegen nemend met niet gegeven antwoorden blijft Sonja haar hele leven zoeken naar achtergronden van haar vader. Op indringende wijze wordt het beeld geschetst van een kind dat, toen haar vader op 2 jarige leeftijd werd weggevoerd, op zoek blijft naar de persoon die ze nooit echt heeft gekend. Een en ander leidde er zelfs toe dat ze uiteindelijk besluit om naar Israël te gaan en daar een leven op te bouwen. Maar ook later als ze in Amsterdam  A. ontmoet, en uiteindelijk met hem trouwt en daardoor drie dochters er bij krijgt, blijft ze op zoek naar antwoorden op vragen die haar bezig blijven houden. Haar leven zal voor altijd daardoor getekend blijven en door deze memoires blijkt eens te meer hoe Sonja's zoektocht van invloed is geweest op haar professionele bestaan als koningin van de Talkshow. 

Titel:  Je ziet mij nooit meer terug.

Auteur: Sonja Barend

Uitgeverij: De Bezige Bij ISBN 9789023449782 € 19,99