We hebben 422 gasten online

Recensie 'De stille diplomaat Max van der Stoel' Anet Bleich

Gepost in Recensies

Anet Bleich heeft al eerder een uitstekende biografie geschreven over Joop den Uyl. Het is haar dus wel toevertrouwd om een biografie over Max van der Stoel te schrijven. Na lezing ervan heeft men een zeer goed inzicht in de persoon van Max van der Stoel en vooral zijn betekenis voor de wereld. Daar kan men niet aan voorbij gaan, hoewel hij tot twee keer toe niet in aanmerking kwam voor de Nobelprijs voor de Vrede, alhoewel hij deze prijs eigenlijk wel had moeten krijgen. Allerlei beelden blijven hangen van een toch wel zeer sober levende man. Hij werd zelfs kwaad als men hem een te luxe hotelkamer had toegewezen. Binnen zijn eigen partij heeft hij veel tegenwerking gehad door Nieuw Links, hetgeen hem duidelijk krenkte. Maar het feit dat de mensenrechten primair werden bij de uitvoering van het buitenlands beleid van Nederland kan op zijn conto worden geschreven.

Hij maakte als minister van Buitenlandse Zaken deel uit van het Kabinet Den Uyl en juist door zijn vriendschap met Joop kon hij zijn opdracht, zoals hij die zag, goed uitvoeren. Anet Bleich wijst er echter terecht op dat zijn beleid voor Europa consequent was ten aanzien van zijn strijd tegen de toenmalige dictators, maar dat Max van der Stoel de dictatoriale regimes buiten Europa ambivalent tegemoet trad. Maar indrukwekkende successen heeft Van der Stoel behaald als rapporteur van de Raad van Europa, het herstel van de democratie in Griekenland, het behoud van de prille democratie in Portugal en niet te vergeten zijn stap om met leden van de oppositie in Tsjecho-Slowakije te praten tijdens zijn bezoek aan dat land. Zijn werkzaamheden internationaal als Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden heeft vele conflicten voorkomen. Nederland leerde hem opnieuw kennen toen hij er in slaagde de netelige kwestie rond de vader van Maxima zo op te lossen dat het huwelijk tussen Maxima en Willem-Alexander toch kon doorgaan en de vader van Maxima uiteindelijk inzag dat hij beter niet daarbij aanwezig kon zijn. Het zijn maar enkele zaken die hier kunnen worden genoemd. Maar Anet Bleich beschrijft niet alleen het leven van Max van der Stoel maar eveneens de loop van de historie tijdens diens leven. Dat is goed simpel en alleen al door het feit dat er zo veel zaken in al die jaren veranderd zijn. Lezers kunnen daardoor alles goed in de historisch context plaatsen. Want zelfs Brezjnev's Conferentie van Helsinki, leek een bevestiging van de status quo in Europa, maar zou uiteindelijk uitmonden in losmaking van veel landen van de USSR en de kaart van Europa veranderen. Een prima boek, aanbevolen.

Titel: De stille diplomaat Max van der Stoel 1924-2011

Auteur: Anet Bleich

Uitgeverij: Balans ISBN 8789460038013 € 34,95