We hebben 120 gasten online

Recensie 'Gevangen in zwart wit denken' Babah Tarawally

Gepost in Recensies

Gevangen in zwart wit denken Babah Tarawally

Vluchtelingen komen dagelijks naar Nederland om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Vanuit Nederlands standpunt bezien proberen we het aantal vluchtelingen te beperken en streven we er naar om vluchtelingen in de regio zelf steun te verlenen. Hoe een vluchteling een en ander zelf ervaart blijkt uit dit boekje van Babah Tarawally. Inmiddels verblijft hij 23 jaar in Nederland, heeft de Nederlandse nationaliteit gekregen en beschouwt Nederland als zijn vaderland. In dit boekje beschrijft hij zijn eigen ervaringen toen hij als vluchteling uit Sierra Leone in Nederland probeerde een nieuw bestaan op te bouwen, op de vlucht voor het geweld uit zijn oorspronkelijk land. Zijn overwegingen confronteren de lezer met allerlei zwart-wit denken die in Nederland aan de orde van de dag zijn. Alleen zien we die nu vanuit het gezichtspunt van iemand die als vluchteling een en ander aan den lijve ondervindt. Daardoor levert dit boekje een bijdrage aan de meningsvorming over het vluchtelingenvraagstuk en hoe we aan het zwart wit denken kunnen ontsnappen.

Titel: Gevangen in zwart wit Denken

Auteur: Babah Tarawally

Uitgeverij: Ten Have ISBN 9789025906603 € 17,50