We hebben 132 gasten online

Recensie 'Witte schuld' Over identiteitspolitiek Elma Drayer

Gepost in Recensies

Witte schuld Elma Drayer

Ooit stond identiteit simpel voor je naam. Tegenwoordig heeft het begrip ook een politieke lading en vanuit de VS belandde het identiteitspolitieke gedachtegoed in Nederland- met als startpunt de controverse rond Zwarte Piet. In dit boek probeert Drayer in kaart te brengen hoe identiteitspolitiek in Nederland terrein won en vooral: wat de gevolgen daarvan zijn. Dit boek is mede gebaseerd op columns en stukken die ze de afgelopen jaren over dit thema schreef. In Nederland is sprake van openlijk en geniepig racisme, bewuste en onbewuste discriminatie- alle varianten komen voor. In dit boek geeft Drayer daar een groot aantal voorbeelden van. Met een breder politiek debat over discriminatie had volgens Drayer niemand zien aankomen dat het identiteitspolitieke denken wortel zou schieten. Identiteitspolitiek berokkent niet alleen schade aan mensen en instituten die te goeder trouw zijn.

Ze zorgt ook voor maatschappelijke verharding. Daarnaast is het belangrijkste bezwaar tegen het identiteitsdenken het determinisme dat het uitdraagt. Daar verzet Drayer zich op overtuigende manier tegen.

Titel: Witte schuld

Auteur: Elma Drayer.

Uitgeverij: Atlas/Contact ISBN 9789045031774 € 19,99