We hebben 227 gasten online

Rechtspraak

Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf b...
24 dec 2017 09:51

Den Haag, 19 december 2017 De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing v [ ... ]

LevenslangVerder lezen
'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'
08 sept 2017 08:49

NOS Bron dinsdag 5 september 2017   Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde i [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf l...
08 sept 2017 08:43

Nieuwsbericht | 02-06-2016 | 22:00 De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege za [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Recensie 'De laatste wens van Moek' Albert Heringa
12 nov 2016 12:33

In Nederland is hulp bij zelfdoding zeer actueel nu de regering de discussie verder heeft aangemoedigd, om te komen tot nieuwe wetgeving, waarbij mensen die vinden dat hun leven voltooid is, de wettel [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Advies advocaat-generaal Spronken aan Hoge Raad in...
12 nov 2016 12:17

Advies AG in zaak Heringa: hulp bij zelfdoding niet strafbaar Bron: Geplaatst op 8 Nov 2016 om 14:17 door e van chtennieuws.nl Het oordeel van het hof Arnhem dat Heringa niet [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Hoger beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Hulp bi...
12 nov 2016 11:33

ECLI:NL:GHARL:2015:3444   Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 13-05-2015 Datum publicatie 13-05-2015 Zaaknummer 21-008160-13 Formele relaties Eerste aanleg: LI:NL: [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Documentaire Netwerk 8 februari 2010 'De laatste w...
12 nov 2016 11:29

https://vimeo.com/48799737   In deze documentaire 'de laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood is een weergave van het hele proces waaronder een gesprek met zijn moeder die zei dat ze kla [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Oudere artikelen

Vragen bij Hoofdstuk 4 De Romeinen Geschiedeniswerkplaats

Gepost in Studiehoek geschiedenis

Vragen bij Hoofdstuk 4 De Romeinen Geschiedeniswerkplaats

4.1

1) Hoe heet de legende die ontstond over het ontstaan van Rome?

2) Wanneer werd Rome een Republiek?

3) Waaruit bestond het bestuur van de stad Rome en door wie werden ze gekozen.

4) Wat deed Rome om de handel te bevorderen en waartoe leidde dat?

5) In welke jaren onderwierpen de Romeinen bijna het hele vasteland van Italië?

6) Welke slimme manier gebruikten de Romeinen om in de veroverde gebieden de macht in handen te houden?

7) De Cartagers voelden zich door Rome bedreigd. Wie waren de Cartagers?

8) Waardoor werd Hannibal bekend?

9) Na de verovering door de Romeinen ontstond het ............................................

10) Waarom noemden de Romeinen de Middellandse Zee van toen af Mare Nostrum?

11) Wie bestuurden de Romeinse provincies?

12) Wat moesten de overwonnen volkeren aan de Romeinen leveren?

13) Door welke gebeurtenis kreeg Julius Caesar veel aanzien?

14) Welk boek werd dor Caesar geschreven en waar ging dat over?

15) Caesar werd tot dictator voor het leven benoemd, wat hield dat in?

16) Was iedereen het met de benoeming van Caesar tot dictator eens? Waaruit blijkt dat?

17) Wanneer en wie kreeg na jaren van bloedige burgeroorlogen alle bestuursfuncties in handen?

18) Waarom werd de leider van Rome voortaan keizer genoemd?

19) Wat betekent Pax Romana?

20) Wanneer was het Romeinse Imperium op zijn grootst?

 

4.2

1) Rome was een landbouwstedelijke samenleving. Wat wordt daarmee bedoeld?

2) Waarom trokken veel mensen naar de stad?

3) Wie probeerden de landbouwgrond te verdelen en wie keerden zich tegen hun plannen?

4) De handelaren profiteerden van 3 omstandigheden waardoor de handel tenam. Welke zijn dat?

5) Wie zijn de Patriciërs?

6) Waardoor kwam er verandering in de macht van de Patriciërs?

7) Wie zijn de Plebs?

8) Hoe noemen we de arme mensen in Rome?

9) Hoe zorgden de bestuurders in Rome ervoor dat de proletariërs niet in opstand kwamen?

10) Welke andere manier hadden de proletariërs om in hun onderhoud te voorzien?

11) Wie hadden geen Romeins Burgerrecht?

12) Hoe kwamen de Romeinen aan zoveel slaven?

13) Waren er alleen maar werkslaven?

14) Wie is Sparatcus?

4.3

1) Waardoor ontstond de Grieks - Romeinse cultuur?

2) Wat is het forum?

3) Wat is een multiculturele samenleving?

4) Wat was de officiële bestuurstaal?

5) Welke soorten wetten waren er in het Romeinse Rijk en leg ze uit.

6) Hoe kwam het dat er zoveel Romeinse goden waren in het Romeinse Rijk?

7) Welke titel had de keizer als opperpriester van de staatsgodsdienst?

8) Waren andere godsdiensten in het Romeinse Rijk toegestaan?

9) Noem enkele belangrijkste goden?

10) Wie raakte in 148 v Christus erg onder de indruk van de Griekse cultuur?

11) Noem twee belangrijke Griekse wetenschappers.

12) Wat bedoelen we met Romanisering?

13) Wat is het Pantheon?

14) wie liet het beroemde Colosseum bouwen en waard iende het voor?

4.4

1) Wie leefden er in de Romeinse provincie Judea?

2) Wanneer had Rome het koninkrijk Judea onderworpen?

3) Wat bedoelen we met het woord diaspora?

4) Wie was Jezus?

5) Door wie werd Jezus ter dood veroordeeld?

6) Wat is een monotheïstisch godsdienst?

7) Waarin werden de verhalen over Jezus opgeschreven?

8) Wat is een burgeroorlog?

9) Welke keizer gaf de christenen godsdienstvrijheid?

10) Welke keizer verklaarde het christendom tot staatsgodsdienst?

11) Beschrijf de godsdienstige organisatie van de christenen.

4.5

1) Wanneer werden de Nederlandse gebieden geromaniseerd?

2) Waardoor eindigde hiermee de prehistorie voor onze landen?

3) Wat zijn lImes?

4) Noem een aantal belangrijke Romeinse plaatsen in Nederland.

5) Wat zijn Pilasters?

6) Wat is de Bataafse Opstand?

7) Waarom spreken we van Volksverhuizingen?

8) Wat zijn invasies van binnentrekkende barbaren?

9) Wie splitste het Romeinse Rijk in tweeën en wanneer vond dat plaats?

10) Wanneer werd Rome veroverd en eindigde het West - Romeinse Rijk?

4.6

Vertel over het noodlot dat Pompeii in 79 na christus trof.

4.7

1) Wat is het Byzantijnse Rijk?

2) Wat was de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk en waarom was die goed verdedigbaar?

3) Hoelang zou het Byzantijnse Rijk bestaan?

4) Wat was de hoofdtaal in het Byzantijnse Rijk?

5) Waaruit bestond de Byzantijnse bouwstijl?

6) Wanneer ontstond er een splitsing in de Christelijke kerk?

7) Wie werden steeds meer een bedreiging voor het Byzantijnse Rijk?

8) Wie veroverde uiteindelijk Constantinopel en wanneer?

9) Hoe heet Constantinopel tegenwoordig?

10 ) Is de Hagia Sophia een kathedraal of een moskee? Verklaar je antwoord.