We hebben 275 gasten online

Rechtspraak

15 april 2002 Landis kon de hele wereld aan

Gepost in Overige onderwerpen

15 april 2002 - Jo Swaen

1

Fantasievol boekhouden, controversiele overnames. Enron is het niet maar fantasievol boekhouden was zeker een van de wapenfeiten van automatiseringsbedrijf Landis. Was het niet SNS Securities die al in een rapport van vorig jaar aangaf dat de Landis top hun geloofwaardigeheid al had verloren: "Hun klaarblijkelijke ontkenning van de werkelijke toestand bij Landis doet ons vrezen dat nog meer teleurstellingen zullen opduiken" (okt 2001). Voor diegenen die daar geen kennis van hadden hier nog enige zaken die toen speelden.

1) Landis had de halfjaarwinst stiekem geflatteerd door eenmalige opbrengsten als echte winst te rapporteren om daarmee de beloofde winst per aandeel waar te kunnen maken.

2) Landis probeerde dat kunstje opnieuw uit te halen door met de verkoop van de distributietak een verlies te vermijden want men had tenminste een winst per aandeel van € 0,40 beloofd.

3) Landis gaf geen duidelijkheid over een lening die men had opgenomen bij Amerikaanse beleggers.

Op 7 augustus 2001 vroeg ik aan Investor Relations van Landis hierover o.a. Waar zijn die leningen bij afgesloten, hoeveel aandelen zijn geconverteerd en tegen welke koers en Moeten aandeelhouders er van uit gaan dat de daling van de koers van LANDIS op de beurs de uitgifte tot het maximale aantal van 7 miljoen aandelen beperkt is gebleven en dat het restant in contanten zal worden afgelost?

De reactie van Landis op die vragen van mij: Dit is niet bekend gemaakt en U kunt uitgaan van 7 miljoen aandelen het streven is dat het er minder zijn. Wat blijkt is dat die € 45 miljoen wel in de boeken over 2000 is opgenomen maar pas in het eerste kwartaal van 2001 werd afgerond. Conclusie het eigen vermogen was in feite in 2000 al € 45 miljoen kleiner dan vermeld.

4) Zoals ik hier al eerder heb aangegeven klopte er iets niet bij de overname van Ilion. Een directeur van Landis had zelf al 13 % gekocht via een eigen beleggingsmaatschappij op de beurs en Landis daarna een bod uit op het totale bedrijf. Dit bod werd vervolgens fors verhoogd(???). Landis kocht dus Ilion. Mij blijkt nu pas dat dat Paul Kuijken zelf is geweest.

Het wordt tijd dat er eens echt gekeken wordt naar de handel en wandel van het management van Landis door de Toezichthouder Financiele diensten.

Ten aanzien van mijn punt 3 nog het volgende: die was € 45 miljoen groot.
Op 1 oktover 2001 al komt Landis met het volgende bericht:

"Agreement has been reached that the as yet unconverted sum of EUR 32.2m will be repaid on the EUR 45m loan on 1 October 2001. The sum of EUR 32.2m needed to do this will be financed from the company's own means (EUR 13.8m) and money held on deposit (EUR 18.4m). The deposits are the remainder of the EUR 45m already paid on deposit on the convertible loan, minus the EUR 26.6m which had become available to Landis. During the term of the loan, a total of EUR 12.8m has been converted into approximately 3.6 million Landis shares. As mentioned in the listing request made public on 28 September 2001 Landis already issued 1.6 million shares. Issue of the remaining 2 million shares will follow at short notice. The average conversion rate per share was EUR 3.55. The conversions were for EUR 0.3m in the first half of 2001 and EUR 12.5m in the second half of the year"

The convertible loan is included in Landis's balance sheet under guarantee capital. Early redemption will mean a decrease of EUR 32.2m in the company's guarantee capital, but with solvency remaining above the desired level.

Dat blijkt dus nu wel even anders te zijn! Wat iedereen nu schijnt te vergeten is het volgende:
"Er werd aan de investeerders een optie gegeven: to acquire a subordinated convertible loan of EUR 20 m from 1 April 2002 to 1 April 2007."
En "Half of this option may only be exercised if the average weighted market price of a Landis share on the day before it is exercised is equal to or greater than EUR 18. The other half can be exercised regardless of the share price".

Dat was dus een teken aan de wand. Tenslotte nog iets. Het is niet te geloven maar mensen weten nog niet eens hoeveel aandelen er uitstaan. Men leest en bestudeert niets maar men orakelt wel over het feit dat men zelfs voor € 150.000 aandelen koopt maar weet nog niet eens hoeveel aandelen Landis heeft uitgegeven. Grote onzin dus!

Overigens: in de door mij gestelde vragen aan Landis van 7 aug 2001 werd op een door mij gestelde vraag over het aantal in omloop zijnde aandelen door Landis nog gemeld dat er:
"Per 3 augustus 2001 45,8 miljoen aandelen waren uitgegeven door Landis Groep BV. In het persbericht naar aanleiding van het intrekken van de convertabels en het geven van de optie werd gesteld: "Landis expects that the number of shares held by third parties at the end of 2001 will be about 49 million.
The average number of such shares in 2001 will therefore be some 43.5 million. These figures include the shares mentioned in the public listing request of 28 September 2001".

Hieruit valt duidelijk op te maken dat Landis "zeer goed was" in het doen van onjuiste mededelingen over het eigen vermogen van de Landis Groep. En dat is ze echt kwalijk te nemen. Mijn conclusie is dat Landis, na verkoop van onderdelen, failliet gaat. Daarna zal er een onderzoek moeten komen naar de wantoestanden binnen Landis? Wie dat moet doen? Ik ben geen jurist maar misschien de ondernemingskamer in Amsterdam of de Toezichthouder Financiele diensten. Kuiken en Bus zullen ter verantwoording moeten worden geroepen voor "boekhouding" die houtje touwtje wordt genoemd door Van Steijn.