We hebben 123 gasten online

Rechtspraak

Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf b...
24 dec 2017 09:51

Den Haag, 19 december 2017 De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing v [ ... ]

LevenslangVerder lezen
'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'
08 sept 2017 08:49

NOS Bron dinsdag 5 september 2017   Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde i [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf l...
08 sept 2017 08:43

Nieuwsbericht | 02-06-2016 | 22:00 De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege za [ ... ]

LevenslangVerder lezen

Recensie 'De laatste wens van Moek' Albert Heringa

Gepost in Strafrecht

De laatste wens van Moek Albert Heringa

In Nederland is hulp bij zelfdoding zeer actueel nu de regering de discussie verder heeft aangemoedigd, om te komen tot nieuwe wetgeving, waarbij mensen die vinden dat hun leven voltooid is, de wettelijke mogelijkheid moet worden geboden om afscheid van het leven te kunnen nemen. 'De laatste wens van Moek' is een voorbeeld van het feit, hoe moeilijk het in de praktijk is om een leven dat als voltooid wordt beschouwd ook te kunnen beëindigen. In Nederland is hulp bij zelfdoding door de euthanasiewet geregeld. Hierbij dienen zorgvuldig de eigen huisarts te worden geraadpleegd en een andere arts. In dit boek wordt uitvoerig beschreven, en aan de hand van video-opnamen die zijn gemaakt nog geïllustreerd - een dvd met een documentaire van Nan Rosens is bijgesloten bij het boek - , hoe Albert Heringa ,op verzoek van zijn (stief)moeder, haar hielp om een einde aan haar leven te maken. Zij was klaar met het leven en wilde geen honderd worden. Zijn moeder was toen 99 jaar oud, leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. In dit boek beschrijft Albert het leven van Moek en hoe Moek uiteindelijk zelf aangaf dat ze klaar was met haar leven. In juni 2008 heeft Heringa er op haar uitdrukkelijke verzoek medicijnen verstrekt, die ze heeft ingenomen en waarna ze is overleden.

Heringa beschrijft hetgeen hij meemaakte als een noodtoestand, een vorm van overmacht, omdat de huisarts had aangegeven geen medewerking te verlenen bij een eventuele euthanasie. Zelf wist Heringa dat hij door zijn hulp een strafbaar feit had gepleegd. Omdat Heringa alles had vastgelegd op beeldmateriaal, inclusief een gesprek waarin zijn moeder aangaf klaar te zijn met het leven, bleek Nan Rosens bereid er een documentaire van te maken. Deze documentaire werd op 8 februari 2010 in het programma Netwerk op tv uitgezonden. De uitzending heeft uiteindelijk geleid tot strafrechtelijke vervolging, waarover Heringa in dit boek uitvoerig bericht, althans tot aan de eerste regiezitting voor de rechtbank in Zutphen. Voor de uitspraak in eerste instantie zie Hulp bij zelfdoding door niet-arts De zaak Heringa. Rechtbank Zutphen. In hoger beroep diende de zaak voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zie voor de uitkomst hiervoor Hoger beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Hulp bij zelfdoding door niet-arts. Het OM is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad en zie daarvoor het  Advies advocaat-generaal Spronken aan Hoge Raad inzake cassatie door OM in zaak Heringa. Zie voor de documentaire van Nan Rosens Documentaire Netwerk 8 februari 2010 'De laatste wens van Moek'.

Titel: De laatste wens van Moek

Auteur: Albert Heringa

Uitgeverij: De brouwerij ISBN 9789078905691 € 19,95 inclusief DVD.