We hebben 120 gasten online

Rechtspraak

Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf b...
24 dec 2017 09:51

Den Haag, 19 december 2017 De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing v [ ... ]

LevenslangVerder lezen
'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'
08 sept 2017 08:49

NOS Bron dinsdag 5 september 2017   Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde i [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf l...
08 sept 2017 08:43

Nieuwsbericht | 02-06-2016 | 22:00 De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege za [ ... ]

LevenslangVerder lezen

Woordenlijst SV Deel 1 H 3

Gepost in Onderbouw 4e druk

Woordenlijst SV H3

spijkerschrift

Ambtenaren

Iemand die de regering helpt bij het besturen van de staat

Bestuursapparaat

Alle ambtenaren ( van een staat) samen

Dorp

Kleine nederzetting waar de meeste inwoners leven van akkerbouw en veeteelt

Farao

Koning in het oude Egypte

Gelaagde samenleving

Een samenleving waarbij de bevolking in verschillende lagen is verdeeld. de bevolkingslagen verschillen van elkaar in aanzien en macht

Hiërogliefen(schrift)

Het oude Egyptische schrift bestond uit hiërogliefen. dat waren tekens van mensen dieren en dingen

Mummie

Lichaam van een dode dat is bewerkt om bederf tegen te gaan

Mythe

Verhaal over goden, halfgoden en sterfelijke helden (mensen die als held werden vereerd)

Mythologie

Verzameling mythen van een volk

Oorlog

Gewapende strijd tussen twee of meer staten

Piramide

Kolosaal, spits toelopend graf van een Egyptische koning, gemaakt van grote steenblokken

Staat

Een land met duidelijke grenzen, waarin een kleine groep mensen de rest van de bevolking bestuurt

Vizier

Hoogste ambtenaar in het Oude Egypte