We hebben 159 gasten online

Rechtspraak

Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf b...
24 dec 2017 09:51

Den Haag, 19 december 2017 De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing v [ ... ]

LevenslangVerder lezen
'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'
08 sept 2017 08:49

NOS Bron dinsdag 5 september 2017   Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde i [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf l...
08 sept 2017 08:43

Nieuwsbericht | 02-06-2016 | 22:00 De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege za [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Recensie 'De laatste wens van Moek' Albert Heringa
12 nov 2016 12:33

In Nederland is hulp bij zelfdoding zeer actueel nu de regering de discussie verder heeft aangemoedigd, om te komen tot nieuwe wetgeving, waarbij mensen die vinden dat hun leven voltooid is, de wettel [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Advies advocaat-generaal Spronken aan Hoge Raad in...
12 nov 2016 12:17

Advies AG in zaak Heringa: hulp bij zelfdoding niet strafbaar Bron: Geplaatst op 8 Nov 2016 om 14:17 door e van chtennieuws.nl Het oordeel van het hof Arnhem dat Heringa niet [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Hoger beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Hulp bi...
12 nov 2016 11:33

ECLI:NL:GHARL:2015:3444   Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 13-05-2015 Datum publicatie 13-05-2015 Zaaknummer 21-008160-13 Formele relaties Eerste aanleg: LI:NL: [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Documentaire Netwerk 8 februari 2010 'De laatste w...
12 nov 2016 11:29

https://vimeo.com/48799737   In deze documentaire 'de laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood is een weergave van het hele proces waaronder een gesprek met zijn moeder die zei dat ze kla [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Oudere artikelen

Invuloefening Feniks Hoofdstuk 1 Van vuistbijl tot sikkel

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Invuloefening Feniks Hoofdstuk 1: Van vuistbijl tot sikkel

tijdvak 1Met prehistorie wordt bedoeld …………….. ……………………………………………………………..……………… De eerste mensen waren …………………………………….. ………………………………………………………….. De ontdekking van de Landbouw wordt de ………………………….. Revolutie genoemd. Met cultuur bedoelen we …….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. Paleantropologen zijn………………………………………………………………………………………………………………………………………….. van een gecreëerde schepping…….. De Ohalo cultuur stamt uit het …..........................., ongeveer ……………. Jaar oud. Met evolutietheorie bedoelen we………............................................................................................................. …. Daar tegenover staan de …. ………………………………… die geloven dat de aarde en alles wat er op leeft het gevolg zijn van ................................Met carrying capacity bedoelen we ………………………………………………… …..…………………………………………………………………………. ………………………… zijn voorwerpen die door de mens zijn gemaakt.Het gebied waar de landbouw als eerste werd ontdekt wordt de ……………………………………………………………………, een …… gebied in het …………………………….……Door de uitvinding van de landbouw werden planten en dieren ….……………………………….… Dat wil zeggen dat ………………………………………………………………………………………………………………………….……..De ontdekking van de landbouw had zulke grote gevolgen dat gesproken werd over de ……………………………………….. Revolutie….. Deze werd gevolgd door een tweede ingrijpende ontwikkeling de …………………………… Revolutie….. daarmee wordt bedoeld dat ….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….Rond ………….. waren bijna alle culturen in het Nabij Oosten………………………..De dieren voorzagen de mensen niet alleen van vlees, maar ook van andere producten zoals melk en wol. Dit wordt ook wel ………………………………………………………….. …. genoemd.In ons land vestigden de eerste landbouwers in Zuid Limburg vanaf het jaar … …………… v Chr……Een heuvel wordt in het Arabisch …………… … genoemd. De eerste stedelijke gemeenschappen ontstonden in ……………………… ….. waar de landen ……………………………en ………. …. Liggen. Rond 3000 v Chr. Woonde negentig procent van de inwoners in steden zoals ………….,…….. en …. ……..Mesopotamië ligt tussen de rivieren …. ………………en ……………………Rond ……………. ….. voor Christus ontwikkelden de Soememeriërs het schrift. Dit schrift wordt ook wel ………………..….. genoemd De vier belangrijkste karakteristieken van de stedelijke gemeenschappen waren: 1) …. ……………………………………….………………………………………. 2) …. ……………………………………………………………………………………………3) … …………………………………………………………………………………………..…4) … ………………………………………………………………………………………..….De bevolking was verdeeld in …. …………………………………. Bovenaan de sociale piramide stond …………… ….. Deze was zowel verantwoordelijk voor ……………… en de rechtspraak……………..Ook had hij een ……………………… …….. Elke Soemmerische stad had een belangrijk religieus bouwwerk de ………………..…….Deze had naast een …………..……. - , ook een……………………………. functie..Boeren moesten een deel van de oogst afstaan. De koning zorgde voor … ………………………..….. In ruil voor deze belasting werden de boeren … ………………..… en werd het ……………………………………………. …. onderhouden.Met …. ……………………………………..…. Bedoelen we de geschiedenis van een groep mensen, die zelf nog geen schrift gebruikten, maar waarover door anderen al werd geschreven.De opvatting dat archeologen onderzoek moeten doen naar de unieke omstandigheden waaronder mensen hebben geleefd noemen we ………………………………………………………….… archeologie.Daarnaast onderscheiden we ook ……………….. archeologie, dat is de opvatting … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Er is ook nog de cultuurhistorische archeologie. Dat is de opvatting …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………….…---archeologie speelt een rol bij het reconstrueren van een prehistorische cultuur.De verklaring van Binford past bij de ……………………………….… archeologie, omdat Binford een wetmatigheid wil beschrijven.Culturen waarvan de mensen grote monumentale bouwwerken van zwerfkeien maken noemen we …………………………….… culturen.Bij .. ……………………………………………… wordt een ontwikkeling definitief doorbroken.Waardoor iets ontstaan is noemen we een ………………………………….….Met vrilokale vestigingsregel wordt bedoeld ………………………………………………………………...