We hebben 118 gasten online

Rechtspraak

Woorden en begrippen SV deel 3 hfst 5 5e dr.Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

Barbarijse kapers

Zeerovers in de 17e en 18e eeuw, afkomstig uit Marokko en Algerije.

Congress Party (India)

Politieke partij in India, opgericht in 1885 als Indian National Congress, die eerst alleen hervormingen in Brits-Indië tot stand wilde brengen maar later naar zelfbestuur van India streefde.

Creolen(Suriname)

Afstammelingen van Afrikaanse slaven.

Culturele revolutie

Poging om een Chinese vorm van communisme op te bouwen(1966) onder leiding van Mao Zedong. De culturele revolutie liep uit op een chaos waaraan het leger een einde maakte(1976).

Dekolonisatie

Het onafhankelijk worden van een kolonie.

Fundamentalisten

Aanhangers van het fundamentalisme.

Grote Sprong Voorwaarts

Poging om een Chinese vorm van communisme op te bouwen(1958) onder leiding van Mao Zedong, waarbij de bevolking werd georganiseerd in zelfverzorgende communes. het werd een mislukking de productie daalde en er ontstond hongersnood.

Indirect bestuur

Bestuursvorm waarbij de Europese machthebbers het bestuur in hun kolonie regelden in samenwerking met plaatselijke heersers.

Mandaatgebied

Is een gebied dat onder toezicht komt te staan van een ander land door de Volkenbond.

Mestiezen

Nakomelingen van blanke vaders en indiaanse moeders in Latijs-Amerika.

Missie, Missionarissen

Bekering tot het christendom door katholieke geestelijken.

Moslimfundamentalisme

Zie fundamentalisten.

Mulatten

Nakomelingen van Europese vaders en Afrikaanse moeders(Latijns-Amerika).

Opiumoorlog

Oorlog(1840-1842) tussen Engeland en China naar aanleiding van de verboden invoer van opium in China door de Engelsen.

PLO(Palestijnse Bevrijdingsorganisatie

Palestijnse Organisatie opgericht door Yasser Arafat, die tot doel heeft de staat Israël te vernietigen.

Plantage

Grote landbouwgebieden.

Rode Garde

Jonge actievoerders tijdens de Culturele Revolutie.

Sepoy-opstand

Grote opstand van Sepoys (Brits-Indiërs) tegen de Britse overheersers.

Stereotype

Beeld van een bepaalde bevolkingsgroep dat met de werkelijkheid weinig of niets te maken heeft.

Zending, Zendelingen

Het werk van protestanten in niet christelijke gebieden om daar mensen tot het protestantisme te bekeren.

Zionisten

Aanhangers van het zionisme.

Drs.J.W.Swaen

15-05-12 www.blikopdewereld.nl