We hebben 357 gasten online

Rechtspraak

Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf b...
24 dec 2017 09:51

Den Haag, 19 december 2017 De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing v [ ... ]

LevenslangVerder lezen
'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'
08 sept 2017 08:49

NOS Bron dinsdag 5 september 2017   Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde i [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf l...
08 sept 2017 08:43

Nieuwsbericht | 02-06-2016 | 22:00 De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege za [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Recensie 'De laatste wens van Moek' Albert Heringa
12 nov 2016 12:33

In Nederland is hulp bij zelfdoding zeer actueel nu de regering de discussie verder heeft aangemoedigd, om te komen tot nieuwe wetgeving, waarbij mensen die vinden dat hun leven voltooid is, de wettel [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Advies advocaat-generaal Spronken aan Hoge Raad in...
12 nov 2016 12:17

Advies AG in zaak Heringa: hulp bij zelfdoding niet strafbaar Bron: Geplaatst op 8 Nov 2016 om 14:17 door e van chtennieuws.nl Het oordeel van het hof Arnhem dat Heringa niet [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Hoger beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Hulp bi...
12 nov 2016 11:33

ECLI:NL:GHARL:2015:3444   Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 13-05-2015 Datum publicatie 13-05-2015 Zaaknummer 21-008160-13 Formele relaties Eerste aanleg: LI:NL: [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Documentaire Netwerk 8 februari 2010 'De laatste w...
12 nov 2016 11:29

https://vimeo.com/48799737   In deze documentaire 'de laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood is een weergave van het hele proces waaronder een gesprek met zijn moeder die zei dat ze kla [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Oudere artikelen

Woorden en begrippen SV deel 3 hfst 5 5e dr.Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

Barbarijse kapers

Zeerovers in de 17e en 18e eeuw, afkomstig uit Marokko en Algerije.

Congress Party (India)

Politieke partij in India, opgericht in 1885 als Indian National Congress, die eerst alleen hervormingen in Brits-Indië tot stand wilde brengen maar later naar zelfbestuur van India streefde.

Creolen(Suriname)

Afstammelingen van Afrikaanse slaven.

Culturele revolutie

Poging om een Chinese vorm van communisme op te bouwen(1966) onder leiding van Mao Zedong. De culturele revolutie liep uit op een chaos waaraan het leger een einde maakte(1976).

Dekolonisatie

Het onafhankelijk worden van een kolonie.

Fundamentalisten

Aanhangers van het fundamentalisme.

Grote Sprong Voorwaarts

Poging om een Chinese vorm van communisme op te bouwen(1958) onder leiding van Mao Zedong, waarbij de bevolking werd georganiseerd in zelfverzorgende communes. het werd een mislukking de productie daalde en er ontstond hongersnood.

Indirect bestuur

Bestuursvorm waarbij de Europese machthebbers het bestuur in hun kolonie regelden in samenwerking met plaatselijke heersers.

Mandaatgebied

Is een gebied dat onder toezicht komt te staan van een ander land door de Volkenbond.

Mestiezen

Nakomelingen van blanke vaders en indiaanse moeders in Latijs-Amerika.

Missie, Missionarissen

Bekering tot het christendom door katholieke geestelijken.

Moslimfundamentalisme

Zie fundamentalisten.

Mulatten

Nakomelingen van Europese vaders en Afrikaanse moeders(Latijns-Amerika).

Opiumoorlog

Oorlog(1840-1842) tussen Engeland en China naar aanleiding van de verboden invoer van opium in China door de Engelsen.

PLO(Palestijnse Bevrijdingsorganisatie

Palestijnse Organisatie opgericht door Yasser Arafat, die tot doel heeft de staat Israël te vernietigen.

Plantage

Grote landbouwgebieden.

Rode Garde

Jonge actievoerders tijdens de Culturele Revolutie.

Sepoy-opstand

Grote opstand van Sepoys (Brits-Indiërs) tegen de Britse overheersers.

Stereotype

Beeld van een bepaalde bevolkingsgroep dat met de werkelijkheid weinig of niets te maken heeft.

Zending, Zendelingen

Het werk van protestanten in niet christelijke gebieden om daar mensen tot het protestantisme te bekeren.

Zionisten

Aanhangers van het zionisme.

Drs.J.W.Swaen

15-05-12 www.blikopdewereld.nl