We hebben 137 gasten online

Rechtspraak

MeMo Havo mod 7 hfst 2 Oorlog en vrede Internationale verhoudingen 1900-1940

Gepost in Modules

HOOFDSTUK 2 Keerpunt Versailles

Inleiding:

Er was een algemene verbijstering voor wat de zogenaamde superieure Westerse beschaving aan barbaarsheid had geproduceerd.

Bijvoorbeeld 33% van de Franse mannen tussen de 18 en 35 jaar was gedood waardoor de vooroorlogse tegenstelling tussen Duitsland en Frankrijk nog was vergroot ( zie Hoofdstuk 1 nederlaag Frankrijk tegen Duitsland in 1871).

Wat was er op het Europese toneel veranderd:

1) Rusland was communistisch geworden;

2) Oostenrijk – Hongarije was uit elkaar gevallen;

3) Hoewel Duitsland in maart 1918 ( de vrede van Brest - Litovsk ) de oorlog in het Oosten had gewonnen verloor het uiteindelijk de oorlog in het Westen.

4) Het Turkse Rijk viel helemaal uiteen.

Deelvraag: Welke gevolgen had de Eerste Wereldoorlog voor de Internationale verhoudingen?

2.1 Anti – oorlog

Door de barbaarsheid van de Eerste Wereldoorlog veranderde de opinie over oorlog.

Frankrijk en Engeland, parlementaire democratieën, kozen door de anti - oorlogsstemming voortaan voor een verdedigende strategie.

Veel Mensen weigerden militaire dienst en werden PACIFISTEN.

Frankrijk legde aan de oostgrens met Duitsland de MAGINOT – LINIE aan. En Engeland voerde een politiek van APPEASEMENT.

Omdat alle koloniën aan de kant van de moederlanden hadden meegevochten ontstonden in de koloniën nationalistische gevoelens. De Eerste Wereldoorlog had een gevoelige klap gegeven aan het prestige van de westerse landen en in b.v. India en Indo – China kwam met in verzet tegen de koloniale machthebbers.

2.2 Versailles

De afrekening met de verliezers, de Centralen, vond plaats tijdens een aantal conferenties rond Parijs. Bij de VREDE VAN VERSAILLES ging het vooral om Duitsland.

In Versailles kwamen de Amerikaanse President Wilson, die een idealist was, David Lloyd George, premier van Engeland, en Georges Clemenceau, eerste minister van Frankrijk, bijeen om over het lot van Duitsland te beslissen.

Rusland, dat voortaan Sovjet Unie heette, deed niet mee omdat men gemene zaak had gemaakt met Duitsland door het sluiten van de vrede van Brest – Litovsk in maart 1918.

Doel van Frankrijk was: Duitsland zo te verzwakken dat het nooit meer een bedreiging kon vormen. Lloyd George waarschuwde voor een onrechtvaardige behandeling van Duitsland waar wraak uit zou kunnen voortvloeien. Wilson van de V.S. pleitte ervoor dat elk land het recht had op zelfbeschikking als het maar democratisch was. Wilson wilde oorlog uitbannen door het oprichten van een VOLKENBOND, die als scheidsrechter op kon treden.

Wilson had zijn programma vastgelegd in zijn VEERTIEN PUNTEN. De V.S. had meegedaan aan de Eerste Wereldoorlog ‘to make the world safe for democracy’

Het probleem was echter dat President Wilson werd gedwarsboomd door zijn eigen Congres.

Dat Congres wilde niets weten van Wilson zijn plannen en koos opnieuw voor de politiek van ISOLATIONISME. De V.S werden zelfs geen lid van de VOLKENBOND.

De Duitse regering van de REPUBLIEK VAN WEIMAR, mocht niet mee onderhandelen, alleen een handtekening zetten.

Duitsland moest gedwongen de volgende gebieden afstaan:

memo hfst 7 afb 5

1) Elzas – Lotharingen aan Frankrijk

2) Saargebied ging voor 15 jaar naar de Volkenbond

3) Eupen – Malmedy aan België

4) Noord – Sleeswijk aan Denemarken

5) Memelgebied aan Litauwen

6) De havenstad Danzig werd een vrijhaven

7) Posen – Westpruisen naar Poelen en vormde de Poolse Corridor, de verbinding met de Oostzee

8) Opper – Silezië aan Polen.

Naast deze gebiedsafstanden werd het Rijnland GEDEMILITARISEERD en Duitsland werden HERSTELBETALINGEN opgelegd. Verder werd het Duitsland verboden een eigen leger te hebben van meer dan 100000 man.

Duitsland mocht zich ook niet aansluiten bij het nieuw ontstane Oostenrijk.

Het meest grievend voor Duitsland was dat men de schuld kreeg van de Eerste Wereldoorlog.

Door de politiek van een CORDON SANITAIR ontstonden in Europa een groot aantal nieuwe staten.

memo hfst 7 afb 7

memo hfst 7 afb 6

Turkije werd de eerste staat, onder leiding van Kemal Atatürk, met een overwegend islamitische bevolking, waar geloof en staat gescheiden waren, een SECULIERE STAAT.

2.3 Duitse politiek

Chronologisch overzicht

1922 Om uit het isolement te geraken sloot Duitsland met de USSR, de Sovjet Unie het VERDRAG VAN RAPALLO. Hierbij sprak men af dat wederzijds handel zou drijven en in het geheim bouwden Duitse militairen aan een Rood Leger. ( eigenlijk verboden in het verdrag van Versailles)

1923 de Geallieerden bezetten door uitblijven herstelbetalingen het Duitse Ruhrgebied.

1924 de Verenigde Staten grepen in en stelden het DAWES – PLAN op waarbij een spreiding van de herstelbetalingen werd afgesproken.

Duitsland ging nu over tot de ERFÚLLUNGSPOLITIK, zo goed mogelijk voldoen aan Versailles.

1925 VERDRAG VAN LOCARNO, hierbij erkende uit vrije wil de westgrenzen – die waren vastgesteld in Versailles – maar niet de oostgrenzen!

1926 Duitsland werd lid van de Volkenbond

1928 BRIAND – KELLOG – PACT hierbij werd afgesproken oorlog niet meer als middel te gebruiken om conflicten op te lossen.

2.4 Ommekeer

Euforie was van korte duur. Door het uitbreken van de BEURSCRISIS VAN 1929 ontstond in Duitsland massale werkloosheid en kreeg Adolf Hitler, die in 1933 aan de macht kwam in Duitsland, de kans om Duitsland te veranderen in een TOTALITAIRE STAAT.

Hij brak met de ERFÚLLUNGSPOLITIK en sprak over een ‘DIKTAT VON VERSAILLES’ en wenste zich ook niet te houden aan het verdag van Locarno.

Doel van Hitler was: herstel en zelfs uitbreiding vroegere keizerrijk.

Het nationaal – socialisme verheerlijkte oorlog.

In Italië was al in de jaren twintig een dictator aan de macht gekomen Benito Mussolini. Ook hij wilde van Italië weer een grote mogendheid maken en zag Ethiopië als zijn eerste doelwit.

De Volkenbond bleek niet goed te functioneren. Hitler zag zijn kans schoon en trok in het gedemilitariseerde Rijnland binnen. Dit tot grote schrik van Frankrijk. Engeland vond echter dat Duitsland recht had op legering troepen in het Rijnland.

Hitler sloot met Mussolini een verbond de AS ROME – BERLIJN. Dit werd uitgebreid met Japan waarbij men spreekt van het ANTI – KOMINTERNPACT een overeenkomst gericht tegen de Communistische Internationale, een serie communistische partijen onder leiding van de USSR.

Zie verder module 7 hoofdstuk 3 MeMo Havo mod 7 hfst 3 Oorlog en vrede Internationale verhoudingen 1900-1940