We hebben 119 gasten online

Rechtspraak

Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf b...
24 dec 2017 09:51

Den Haag, 19 december 2017 De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing v [ ... ]

LevenslangVerder lezen
'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'
08 sept 2017 08:49

NOS Bron dinsdag 5 september 2017   Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde i [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf l...
08 sept 2017 08:43

Nieuwsbericht | 02-06-2016 | 22:00 De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege za [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Recensie 'De laatste wens van Moek' Albert Heringa
12 nov 2016 12:33

In Nederland is hulp bij zelfdoding zeer actueel nu de regering de discussie verder heeft aangemoedigd, om te komen tot nieuwe wetgeving, waarbij mensen die vinden dat hun leven voltooid is, de wettel [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Advies advocaat-generaal Spronken aan Hoge Raad in...
12 nov 2016 12:17

Advies AG in zaak Heringa: hulp bij zelfdoding niet strafbaar Bron: Geplaatst op 8 Nov 2016 om 14:17 door e van chtennieuws.nl Het oordeel van het hof Arnhem dat Heringa niet [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Hoger beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Hulp bi...
12 nov 2016 11:33

ECLI:NL:GHARL:2015:3444   Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 13-05-2015 Datum publicatie 13-05-2015 Zaaknummer 21-008160-13 Formele relaties Eerste aanleg: LI:NL: [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Documentaire Netwerk 8 februari 2010 'De laatste w...
12 nov 2016 11:29

https://vimeo.com/48799737   In deze documentaire 'de laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood is een weergave van het hele proces waaronder een gesprek met zijn moeder die zei dat ze kla [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Oudere artikelen

MeMo Havo mod 7 hfst 3 Oorlog en vrede Internationale verhoudingen 1900-1940

Gepost in Modules

HOOFDSTUK 3 Opnieuw oorlog

Inleiding:

Achteraf was de SPAANSE BURGEROORLOG 1936 –1940 een voorproefje van de Tweede Wereldoorlog. Italiaanse fascisten en Duitse Nationaal socialisten steunden de opstandelingen van generaal Franco tegen de linkse democratische regering van Spanje.

Guernica was voor de Duitse Luftwaffe een oefenterrein. Het was Picasso die naar aanleiding daarvan zijn beroemde schilderij maakte.

Deelvraag: Wat zijn de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog?

3.1 Hitler leert weer een les

Franco zette in 1936 in Spanje de republikeinse regering af en zo ontstond een burgeroorlog. Mussolini en Hitler gaven aan de dictator Franco alle steun. Aan de andere kant vormden sloten veel vrijwilligers zich aan een in de INTERNATIONALE BRIGADES om de republikeinse regering te helpen, daarbij gesteund door de Sovjet - Unie. Engeland en Frankrijk aarzelden. Hitler leerde ervan dat je ook veel kon bereiken in Europa zonder dat het tot een oorlog kwam. Misschien zouden Frankrijk en Engeland ook wel niet ingrijpen als Hitler landen zou aanpakken waar ook Duitsers leefden. Zoals b.v de SUDETEN – DUITSERS.

3.2 Oostenrijk en Tsjechoslowakije

Al in 1934 had Hitler een poging gedaan om Oostenrijk via een staatsgreep dictator Dolfuss af te zetten. Maar Mussolini steunde toen nog Oostenrijk, omdat hij toen nog liever de voorkeur gaf aan een buffer tegen de Duitse dictator. Toen echter in 1938 de AS ROME - BERLIJN was ontstaan steunde Mussolini Hitler wel.

memo hfst 7 afb 8

Op 12 februari 1938 werd premier Schuschnigg uitgenodigd voor een bespreking met Hitler. Hitler zette Schuschnigg zo onder druk dat deze Seyss – Inquart tot Min van Binnenlandse Zaken benoemde. Op diens verzoek overschreden Duitse troepen de grens en op 13 maart 1938 was de ANSCHLUSS een feit ondanks formele protesten van Frankrijk en Engeland. Juist Engeland geloofde dat het verbod om een samengaan van Duitsland en Oostenrijk een van de oneerlijkste bepalingen van Versailles was. Wel werd het nu de Engelsen ook duidelijk wat voor politiek Hitler voerde.

Nu probeerde Hitler SUDETENLAND in handen te krijgen op dezelfde groffe manier.

memo hfst 7 afb 9

In september 1938 werd om de kwestie te bespreken de CONFERENTIE VAN MUNCHEN gehouden. Hiervoor werd premier Daladier van Frankrijk, Chamberlain van Engeland en Mussolini van Italië uitgenodigd. Echter de Tsechoslowaken en de Russen werden niet uitgenodigd. Stalin, de leider van de Sovjet Unie ging in een complot geloven. De deelnemers aan de conferentie gingen akkoord met de overgang van Sudetenland aan Duitsland. Tot op de dag van vandaag wordt daarom ook wel gesproken van het VERRAAD VAN MÜNCHEN.

Men dacht dat men Hitler tevreden had gesteld, maar dat bleek snel een misverstand te zijn.

Op 15 maart 1939 marcheerde Hitler Tsjechië binnen en maakte er een Duits protectoraat van ( Bohemen en Moravië). Slowakije verklaarde zich onafhankelijk en kreeg een Duits bestuur.

Oost Europa had geen democratisch bestuurd land meer.

Duitsland ging het dus niet om het ZELFBESCHIKKEINGSRECHT der volkeren en nadat Tsjechoslowakije onder controle werd gebracht richtte Hitler zijn ogen al naar Polen.

memo hfst 7 afb 10

Duitsland.

Alleen Polen zonder oorlog in bezit nemen leek een onmogelijkheid omdat Engeland aan Polen steun had beloofd. Stalin vertrouwde de Engelsen niet door de gang van zaken tijdens de Conferentie van München en zag dat er een oorlog tussen Polen en Duitsland dreigde.

Daarna was de Sovjet Unie, volgens Stalin, aan de beurt en daar was men nog niet aan toe omdat Stalin bijna het gehele kader van het Sovjet leger had laten uitroeien.

memo hfst 7 afb 11.

Om uitstel te verkrijgen sloot Stalin daarom met Hitler op 23 augustus een NIET AANVALSVERDRAG het RIBBENTROP – MOLOTOV – PACT. In dit pact sloot men een geheime overeenkomst. Polen zou tussen Duitsland en de Sovjet Unie worden verdeeld.

memo hfst 7 afb 12

Geheime clausule waarin Nazi –Duitsland en Sovjet – Rusland Polen onder elkaar verdelen

Voordeel voor Stalin was dat hij de verloren gebieden in Polen ( die men af had moeten staan in Versailles) weer terug kreeg maar vooral kreeg Stalin de tijd om zijn leger weer op te bouwen.

Hitler had met dit monsterverbond tussen het fascisme en het communisme (twee vijandige ideologieën) voor elkaar gekregen dat er geen twee frontenoorlog zou ontstaan. Na de verovering van Polen had hij zo de handen vrij in het Westen.

Op 1 september 1939 viel hij Polen aan de Tweede Wereldoorlog was een feit. Engeland en Frankrijk verklaarden daarop Duitsland de oorlog.

Zie verder module 8 MeMo Havo mod 8 hfst 1 Totalitaire dictatuur of democratie