We hebben 146 gasten online

Rechtspraak

MeMo Havo mod 9 hfst 1 Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog Internationale verhoudingen 1940-heden

Gepost in Modules

Hoofdvraag:

Welke invloed heeft de Tweede Wereldoorlog gehad op de internationale verhoudingen na 1945?

Hoofdstuk 1: Voor de tweede keer Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was een BLITZKRIEG en eindigde met nog meer slachtoffers dan de Eerste Wereldoorlog en mensen brachten andere mensen fabrieksmatig om enkel omdat ze geen Ariër waren.

Deelvraag: Hoe verliep de Tweede Wereldoorlog en welke gevolgen had deze voor de Internationale verhoudingen?

1.1 Oorlog in Europa

Officieel begint de Tweede Wereldoorlog met de aanval van Duitsland op Polen 1 sept. 1939. Frankrijk en Engeland die de territoriale onschendbaarheid van Polen steunden ( ze hadden geleerd van München 1938) verklaarden terstond de oorlog aan Duitsland.

Veertien dagen na de Duitse inval in Polen viel de Sovjet Unie Polen aan. In het niet aanvalsverdrag tussen Nazi-Duitsland en de Sovjet unie was een geheime clausule opgenomen waarin de beide landen afspraken Polen onder elkaar te zullen verdelen. De Sovjet Unie kreeg zo een stuk Polen terug dat het af had moeten staan bij het verdrag van Brest-Litovsk in 1918 ( het zou dit ook niet meer afstaan)

In het westen gebeurde er tot mei 1940 vrijwel niets.

In het voorjaar van 1940 veroverde Hitler achtereenvolgens Denemarken, Noorwegen, Nederland, België Luxemburg en Frankrijk.

Nederland werd door middel van het bombardement op Rotterdam tot capitulatie gedwongen en het Engelse leger vluchtte via Duinkerken terug naar Engeland.

Een gedeelte van Frankrijk werd geregeerd door VICHY-FRANKRIJK onder leiding van de collaborerende Maarschalk Petain.

Koningin Wilhelmina vluchtte met de regering naar Engeland om van daar uit de rest van het koninkrijk te besturen.

Winston Churchill beloofde bloed, zweet en tranen maar ze zouden de Duitsers verslaan. De Duitsers begonnen daarop de BATTLE OF BRITTAIN. De RAF hield moedig stand en de Luftwaffe begon terreurbombardementen uit te voeren op steden waardoor de bevolking nog vastberadener werd. Uiteindelijk verloor Hitler deze luchtoorlog en verzuimde aan het Westfront de oorlog af te sluiten.

memo hfst 9 afb 1

memo hfst 9 afb 2

.In MEIN KAMPF had Hitler zijn doelen omschreven:

1. Vernietiging van het Jodendom;

2. Vernietiging van het communisme;

3. Vernietiging van alle Slavische volken;

4. Stichting van een Duizendjarig Rijk.

De DRANG NACH OSTEN zou de Duitsers de nodige LEBENSRAUM verschaffen.

Op 22 juni 1941 viel Nazi-Duitsland de Sovjet Unie aan d.m.v. OPERATIE BARBAROSSA , nadat de aanval eerst uitgesteld had moeten worden omdat Hitler Mussolini te hulp moest komen op de Balkan.

Het Rode Leger was niet voldoende voorbereid, vooral omdat Stalin veel hogere militairen tijdens de zuiveringen had laten executeren. Stalin slaagde er echter in de bevolking op te roepen tot de GROTE VADERLANDSE OORLOG want ‘moedertje’ Rusland was in gevaar.

De Duitsers traden moordend en terroriserend op en bereikten de lijn Leningrad, Moskou Stalingrad.

De komst van de strenge Russische winter betekende voor de Russen een ware bondgenoot. En bij Stalingrad werd in februari 1943 het Duitse offensief tot staan gebracht.

1.2 De Grote Alliantie

Na de aanval op de Sovjet Unie sloot dat land een bondgenootschap met Engeland; wel uit nood geboren: de vijand van de vijand is een vriend. Ook Nederland sloot zich bij de Alliantie aan.

Toen de Japanners op 7 december 1941 de Amerikaanse vlootbasis op Hawaï aanvielen en daarmee Amerika de oorlog verklaarde volgde Duitsland en Italië met een oorlogsverklaring aan de Verenigde Staten. De ISOLATIONISTISCHE POLITIEK van de V.S. was voorbij en de V.S. sloot zich aan bij de Alliantie. De Japanners veroverden achtereenvolgens de ene Europese kolonie na de andere, waaronder Frans-Indo-China en Nederlands Indie. Ook voor Japan betekende het jaar 1942 een ommekeer doordat het de Slag in de Midway verloor ten koste van vier vliegkampschepen.

memo hfst 9 afb 3

Europa 1942

Vanaf 1942 drongen de geallieerden de Duitsers terug. In Noord Afrika verloren de Duitsers de slag bij EL ALAMEIN en Amerikaanse troepen landen in Marokko en Algerije zodat Hitler Noord-Afrika in 1943 op moest geven.

In 1943 landden Amerikanen en Britten in het zuiden van Italië. Stalin was van mening dat het te lang duurde en eiste opening van een TWEEDE FRONT in het westen.

Dat Tweede Front kwam er op 6 juni 1944, D-DAY, op de stranden van Normandië. Als laatste vertwijfelde poging probeerde Hitler d.m.v. het ARDENNENOFFENSIEF de geallieerden terug te stoten, maar tevergeefs. Na het mislukken van de SLAG BIJ ARNHEM zou de capitulatie van Duitsland pas in mei 1945 plaatsvinden.

memo hfst 9 afb 4

Ook voor de Japanners liep de oorlog steeds minder goed en kwamen de geallieerden steeds dichter bij Japan. Japan werd onophoudelijk gebombardeerd maar de Japanners zagen de keizer als een God waarvoor ze graag stierven zoals de KAMIKAZE-PILOTEN. De Verenigde Staten besloten de oorlog tegen Japan snel te beëindigen door het inzetten van hun geheime wapen de Atoombom. De eerste bom werd afgeworpen boven HIROSHIMA waardoor deze stad van de aardbodem verdween.

Omdat de Japanners zich niet onvoorwaardelijk wilden overgeven werd een tweede bom gegooid op de stad NAGASAKI. Op 15 augustus capituleerde Japan en de Tweede Wereldoorlog was ten einde.

In NEURENBERG en TOKIO werden speciale rechtbanken opgericht om oorlogsmisdadigers te berechten en voor het eerst stond internationaal recht boven wetten uit eigen land en werden mensen berecht wegens misdaden tegen de menselijkheid.

memo hfst 9 afb 5

1.3 Nederland bezet

De bezetting door de Duitsers was de eerste Europse oorlog waarin Nederland betrokken raakte sinds Napoleon. Nederland kreeg een bestuur onder leiding van de Oostenrijker SEYS INQUART met als titel REICHSKOMMISSAR. In het begin trad men voorzichtig op.

De Duitse doelstellingen waren:

1. Gebruikmaken van de Nederlandse Economie;

2. Nazificatie van de Nederlanders;

3. Deportatie van de Joden naar de vernietigingskampen.

In de zomer van 1940 werd de NEDERLANDSE UNIE opgericht om naar een ‘nieuwe Nederlandse saamhorigheid te streven’. Velen werden lid uit afkeer van de NSB en de Duitsers. Alle partijen werden verboden behalve de NSB onder leiding van MUSSERT en het parlement werd ook opgeheven. Vakbonden moesten opgaan in het ARBEIDSFRONT kortom Nederland werd een GELIJKGESCHAKELDE dictatuur onder Duitse leiding.

Langzamerhand werd duidelijk welke maatregelen men nam tegen de Joden:

1. Men eiste een Ariërverklaring;

2. Verplicht dragen van een Gele ster;

3. Instelling van de JOODSE RAAD;

4. Gettovorming in Amsterdam;

5. Razzia’ s waarbij Joden werden opgepakt; in reactie hierop ontstond de FEBRUARI STAKING in 1941. Uit woede werden 425 mensen door de Duitsers opgepakt en naar Mauthausen vervoerd waar men nu nog de plek kan zien waar men deze mensen in de steengroeve te pletter liet vallen.

6. Alle joden werden uiteindelijk naar Westerbork vervoerd waar vanuit elke dinsdagochtend een trein vertrok richting de vernietigingskampen.

7. Van de 120.000 joodse Nederlanders hebben het er maar ongeveer 8000 levend afgebracht en zijn de namen Auschwitz, Chelmo, Belzec, Sobibor en Treblinca en talloze andere voor altijd in ons geheugen gegrift als die plaatsen waar mensen hun eigen soortgenoten fabrieksmatig ombrachten.

memo hfst 9 afb 6

Omdat het werk van de EINSATZGRUPPEN voor diegenen die het werk uitvoerden te veel werd, besloten de Duitsers op de zogenaamde WANNSEE-CONFERENTIE tot een ENDLOSUNG DER JUDENFRAGE: letterlijk definitieve oplossing van het jodenprobleem en zo werden de vernietigingskampen opgezet waarin in punt 7 sprake is.

memo hfst 9 afb 7

In bezet Nederland paste men zich aan, pleegde verzet of heulde met de vijand mee. Er waren evenveel Nederlanders die mee heulden met de vijand als verzet pleegden. Velen verkozen te ACCOMMODEREN, het zo goed en zo kwaad als mogelijk uit te houden.

Na de invasie in Normandië verheugde men zich op de bevrijding. DOLLE DINDSDAG werd als voorbode gezien van de Duitse capitulatie. Maar toen de SLAG BIJ ARNHEM mislukte kreeg het nog bezette westen van het land te maken met een verschrikkelijke HONGERWINTER die aan 20.000 mensen het leven zou kosten. Op 5 mei 1945 gaven de Duitsers zich over.

Vragen Hoofdstuk 1 module 9:

1) Wat is een Blitzkrieg?

2) Wanneer begint de 2e WO?

3) Waarom sloten Duitsland en de Sovjet Unie een niet-aanvalsverdrag?

4) Beschrijf de ontwikkelingen aan het Westfront.

5) Wat is Vichy - Frankrijk?

6) Wat hield de Battle of Brittain in?

7) Welke fout maakte Hitler aan het westfront?

8) Welke doelen beschreef Hitler in Mein Kampf?

9) Wat verstaan we onder de Drang nach Osten?

10) Wat is operatie Barbarossa?

11) He kwam het dat het rode leger niet was voorbereid?

12) Wanneer keerde de oorlog aan het Oostfront?

13) Hoe raakte de V.S. in de oorlog betrokken?

14) Wanneer keerde de oorlog in het Verre Oosten?

15) Wanneer ontstond het Tweede Front?

16) Hoe liep de Slag bij Arnhem af?

17) Waarmee eindigde de 2e WO?

18) Wie stond aan het hoofd van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog?

19) Wat waren de doelstellingen van de Duitsers met Nederland?

20) Wat verstaan we onder gelijkgeschakelde dictatuur?

21) Beschrijf de maatregelen die men tegen de Joden nam.

22) Wat werd op de Wansee - conferentie besloten?

23) Wat wordt bedoeld met: ’Velen verkozen te accommoderen.

Zie verder module 9 hoofdstuk 2 MeMo Havo mod 9 hfst 2 Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog Internationale verhoudingen 1940-heden