We hebben 293 gasten online

Rechtspraak

Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf b...
24 dec 2017 09:51

Den Haag, 19 december 2017 De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing v [ ... ]

LevenslangVerder lezen
'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'
08 sept 2017 08:49

NOS Bron dinsdag 5 september 2017   Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde i [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf l...
08 sept 2017 08:43

Nieuwsbericht | 02-06-2016 | 22:00 De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege za [ ... ]

LevenslangVerder lezen

Recensie 'Waarnemer Adviseur Beslisser' Uri Rosenthal

Gepost in Geschiedenis

Waarnemer Adviseur Beslisser Uri Rosenthal

Het is in Nederland niet zo gebruikelijk dat voormalige bewindslieden hun memoires schrijven. En dat is eigenlijk jammer. Daarom is het toe te juichen dat Uri Rosental, na zijn afscheid van zijn politieke functie als minister van Buitenlandse Zaken, zijn levensverhaal aan het papier heeft toevertrouwd. In dik 500 bladzijden vertelt hij hoe zijn leven zich heeft afgespeeld en het blijft elke keer toch weer mooi om te zien dat men aan de hand van de persoonlijke belevenissen van een voormalig bewindspersoon de tijd wordt beschreven, waardoor een en ander zo tastbaar aanwezig is. De beschrijving van zijn jeugd en natuurlijk ook het gezin waarin hij leefde dat door de Tweede Wereldoorlog was getekend. Hij studeerde in de jaren zestig in Amsterdam en zat dus midden in alle turbulentie die toen daar plaatsvond.

Zijn bijdragen aan de universitaire wereld zowel in Rotterdam als Leiden en uiteindelijk zijn doortastendheid bij het ontwikkelen van kennis en kunde op het terrein van onderzoek en advies bij rampen en crisis. Het valt daarbij op hoeveel er toch in die jaren gebeurde en dat Uri Rosenthal er in slaagde een heel nieuwe professie gestalte te geven. Langzamerhand ontwikkelde hij zich ook tot een belangrijke voorman binnen de VVD en werd fractie-voorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. De opkomst van Mark Rutte wordt beschreven en een en ander monde uit in een ministerspost. Hij werd minister van Buitenlandse Zaken en de beschrijvingen daarvan laten zien dat er in de wereld nog heel wat is te winnen als het aankomt op het opbouwen van vriendschappelijke relaties tussen landen. 

Titel: Waarnemer, Adviseur, Beslisser

Auteur: Uri Rosenthal

Uitgeverij: Prometheus ISBN 9789044634730 € 24,99