We hebben 176 gasten online

Rechtspraak

Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf b...
24 dec 2017 09:51

Den Haag, 19 december 2017 De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing v [ ... ]

LevenslangVerder lezen
'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'
08 sept 2017 08:49

NOS Bron dinsdag 5 september 2017   Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde i [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf l...
08 sept 2017 08:43

Nieuwsbericht | 02-06-2016 | 22:00 De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege za [ ... ]

LevenslangVerder lezen

Recensie 'Nooit op de knieën Marcus Bakker communist en parlementariër' Leo Molenaar

Gepost in Geschiedenis

Biografie Marcus Bakker Leo Molenaar

Marcus Bakker's autobiografie schrijven door een historicus die zelf lid was van het partijbestuur van de CPN  tussen 1980 en 1989. Kan men dat afstandelijk genoeg doen? Het antwoord daarop is ja. Voor mensen die nu in de 21e eeuw leven lijkt de tijd inmiddels ver weg te zijn dat er in Nederland sprake was van een 10% vertegenwoordiging in de Tweede Kamer na de Tweede Wereldoorlog. Dan is het ook moeilijk om te realiseren dat iemand die communist was in ons land kon rekenen op de voortdurende aandacht van de BVD. En zeker door de Koude Oorlog werden communisten gezien als de vijand en volgelingen van Moskou. Marcus Bakker gaf zijn studie Nederlands eraan en kwam uiteindelijk in de politiek terecht door de gebeurtenissen die hij meemaakte in de Tweede Wereldoorlog.

Na verraad van twee joodse onderduikers sloot hij zich aan bij het verzet en de CPN. Hij werd journalist en hoofdredacteur van De Waarheid het dagblad van de CPN. In 1956 werd hij lid van de Tweede Kamer. Daardoor werd hij een bekende parlementariër met redenaarstalent. Ideologische strijd komt in deze biografie uitvoerig aan de orde maar Leo Molenaar besteed nadrukkelijk aandacht aan Bakkers Kameroptreden. Opmerkelijk daarbij is dat bij zijn installatie als Kamerlid de Plenaire vergaderzaal leeg stroomde maar in 1991 werd zelfs een zaal in het Kamergebouw naar hem genoemd. Bakker zou tot 1982 Kamerlid zijn. Maakte de verdwijning van de CPN in 1986 uit de Tweede Kamer mee en steunde in 1989 het opgaan van de CPN in Groen Links. Het kan verkeren. Deze biografie voort een waardevolle aanwinst voor de bijdrage aan de geschiedenis van de CPN en aan het feit dat nog maar eens wordt aangetoond dat de CPN wel degelijk een bijdrage aan onze parlementaire democratie heeft geleverd. Dat juist Marcus Bakker heeft bijgedragen aan artikel 1 van de herziene grondwet maakt dat meer dan duidelijk.

Titel: Nooit op de knieën. Marcus Bakker [1923-2009] communist en parlementariër.

Auteur: Leo Molenaar.

Uitgeverij: Balans ISBN 9789460038556 € 9,90.